nawierzchnia

Bytom ul. Katowicka

Wezwano wykonawcę do naprawy nawierzchni ul. Katowickiej. Od ostatnich prac minęło kilka tygodni

Wykonawca remontu ul. Katowickiej został kolejny raz wezwany do przeprowadzenia prac gwarancyjnych. Ostatnie przeprowadzono w lipcu 2022 roku... - Stwierdzono spękania na nowych płytach, różne dylatacje pomiędzy płytami, a także ich nierówne ułożenie, co miało wpływ na pogorszenie stanu technicznego - wymienia biuro prasowe Urzędu Miejskiego w Bytomiu.