Tymoteusz Staniek

DSC03450

Znów wędrujemy. Roztańczony spacerownik po Bytomiu

Jak połączyć Bytom z dziedzictwem wrażliwego literata? Czy w otoczeniu kontrastów przestrzennych, gdzie cenne zabytki sąsiadują z zaniedbanymi kwartałami, tereny zielone z cywilizacją i urbanizacją, jest miejsce na roztańczony spacer? Czy industrial polubi się z poezją? Na te pytania odpowiedzieć postanowili twórcy z Fundacji W TO MI GRAJ.