Targu już nie ma. Miasto wystawiło teren na sprzedaż

Czas typowych targowisk już minął. Z krajobrazu Bytomia zniknęło kolejne z nich, choć długo próbowano wydłużyć jego życie. Teraz teren trafił na sprzedaż, ale kupujący będą musieli przedstawić dobry pomysł na jego zagospodarowanie.

Cider centrum

Targowisko przy ulicy Strzelców Bytomskich od lat miało problemy. Klientela zmieniła swoje preferencje zakupowe i z roku na rok coraz mniej ludzi decydowało się robić codzienne sprawunki w miejscach tego typu, a zamiast tego wybierało markety, które zapewniają im większy komfort zakupów. Konkurencja ze strony dużych sklepów rosła coraz bardziej i coraz trudniej było regulować bieżące zobowiązania.

Miasto pomagało targowisku

Już w 2014 roku miasto odraczało terminy płatności podatku od nieruchomości dla stowarzyszenia kupców, które zarządzało tamtejszym bazarem. Jednak dwa lata później władze miasta poszły na jeszcze większe ustępstwa, bo w końcu umorzono nagromadzone zaległości podatkowe. Niestety to nie pomogło, bo w kolejnych latach gmina chcąc pomóc kupcom zgodziła się rozłożyć opłaty za dzierżawę terenu na raty, a następnie obniżyła wysokość czynszu - wpierw o ok. 35 proc., a później ze względu na pandemię o 50 proc. W 2020 roku pomoc de minimis dla stowarzyszenia wyniosła blisko 10 tys. zł.

Ostatecznie rozwiązano umowę dzierżawy nieruchomości, a w lipcu tego roku stowarzyszenie zawiesiło prowadzenie działalności gospodarczej. W chwili likwidacji targowiska było już dość opustoszałe, bo na kilkadziesiąt stanowisk zajętych było zaledwie kilkanaście. Część tamtejszych kupców przeniosła się na teren znajdujący po sąsiedzku, który należy do osoby fizycznej, zaś inna część wprowadziła się do pobliskich lokali. Po wszystkim rozebrano stare ogrodzenie i stragany, a o istnieniu w tym miejscu bazaru przypominają tylko pozostałości podmurówek.

Targowisko na sprzedaż... ale pod warunkiem

Miasto zdecydowało się wystawić teren po dawnym Cider Centrum na sprzedaż. Nieruchomość jest doskonale położona między dwoma dużymi osiedlami mieszkaniowymi, a tuż obok biegnie ruchliwa Droga Krajowa nr 11 łącząca Śląsk z Wielkopolską. W ostatnich latach inwestorzy chętnie realizowali swoje projekty w tej lokalizacji. Nieopodal powstał dyskont Netto, restauracja fastfood McDonald's, piętrowy pawilon handlowo-usługowy, a nawet apartamentowiec. Z kolei po drugiej stronie ul. Strzelców Bytomskich, w miejscu dawnego stadionu Ruchu Radzionków, wyrosło duże centrum handlowe.

Cena wywoławcza za trzy działki o łącznej powierzchni 2763 m2 została ustalona na poziomie 450 tysięcy złotych (162,8 zł/m2). Miasto jednak nie zamierza sprzedać dawnego targowiska temu, kto po prostu zapłaci najwięcej. Inwestorzy oprócz oferty cenowej będą musieli złożyć koncepcję zagospodarowania terenu uwzględniającą szereg założeń:

  • zabudowa kubaturowa powinna obejmować funkcje handlowe i usługowe z wyłączeniem usług samochodowych i stacji paliw
  • zaproponowane rozwiązania nie mogą przewidywać lokalizacji zaplecza magazynowego poza obrysem projektowanego budynku
  • żadna z powierzchni usytuowanych poza obrysem projektowanego budynku nie może być zamknięta ogrodzeniem
  • parking powinien zajmować przynajmniej 1000 m2, ale nie więcej niż 49 proc. powierzchni nieruchomości, a mieszkańcy miasta będą mogli z niego bezpłatnie korzystać w godzinach od 20:00 do 7:00
  • koncepcja musi być zgodna z zapisami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Oprócz tego inwestorzy muszą przedstawić m.in. wstępny kosztorys inwestycji oraz planowane terminy rozpoczęcia i zakończenia prac. Przy wyborze ofert urzędnicy będą brać pod uwagę zaproponowaną koncepcję (30 proc.), cenę (30 proc.), planowaną wartość netto inwestycji (30 proc.) i termin realizacji inwestycji (10 proc.).

Oferty będą przyjmowane do 13 grudnia, natomiast jawna część przetargu z udziałem oferentów odbędzie się 17 grudnia w Urzędzie Miejskim. Ze zwycięzcą zostanie zawarta umowa przedwstępna w formie aktu notarialnego, ale właściwa umowa przenosząca prawa własności na nabywcę zostanie podpisana dopiero po zrealizowaniu 30 proc. zaplanowanej inwestycji.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon