Trwają kontrole pojemników do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych