Ulica Mickiewicza. Kolejny etap rewitalizacji Śródmieścia