Ulica Piekarska do remontu. Ogłoszono przetarg wykonawczy