Użytek ekologiczny na terenie dawnej kopalni galmanu