Wielkie zmiany na Dworcowej. Pierwszy fragment ulicy rozkopany

Na głównym deptaku Bytomia pojawili się robotnicy i ciężki sprzęt. To wstęp do wielkiej inwestycji, po której Dworcowa stanie się zupełnie nowym miejscem.

Przebudowę ulicy rozpoczęto od najmniej problematycznego rejonu. Wyłoniony w przetargu wykonawca - firma Hucz sp. z o.o. - ogrodził zieleniec i fragment deptaka od strony dworca kolejowego. Po kilku dniach tamtejsza rabata stała się historią. Obecnie prace obejmują odcinek od placu Wolskiego do budynku przy ul. Dworcowej 32. Wraz z postępem robót ekipa budowlana będzie sukcesywnie przesuwać się w stronę Agory.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów informuje, że na czas przebudowy ruch pieszy zostanie zorganizowany przy użyciu zapór drogowych i kładek - np. nad wykopami, by zapewnić dojście do posesji. Wjazd od strony ul. Moniuszki ma pozostać możliwy wyłącznie dla określonych grup użytkowników ruchu: zaopatrzenia w określonych godzinach, służb miejskich, pojazdów ochrony podczas interwencji oraz pojazdów budowy. Urzędnicy proszą o zachowanie ostrożności i stosowanie się do zmienionej organizacji ruchu.

Ze względu na prowadzone prace ziemne dojazd do niektórych posesji może nie być możliwy, dlatego miasto porozumiało się z Centrum Handlowym Agora w sprawie nieodpłatnego udostępnienia mieszkańcom i przedsiębiorcom miejsc postojowych na parkingu piętrowym przy ul. Webera na czas utrudnień w dostępie do podwórzy. Zarządcy lub właściciele budynków przy ul. Dworcowej mogą zwracać się do MZDiM o wydanie kart umożliwiających wjazd do obiektu. W tym celu powinni złożyć stosowny wniosek wraz z oświadczeniem zawierającym listę mieszkańców, adres nieruchomości oraz numery rejestracyjne pojazdów, które do tej pory parkowano przy ul. Dworcowej, a także kopie dokumentów poświadczających prawo do dysponowania nieruchomością. Abonamenty będą wydawane w ciągu 3 dni roboczych od złożenia kompletnego wniosku.

Co zmieni się na Dworcowej?

Inwestycja nie będzie polegać jedynie na wymianie nawierzchni. Zakres prac będzie o wiele szerszy. Robotnicy przebudują sieci wodociągowe, kanalizacje sanitarną i deszczową, podziemne sieci elektryczne i teletechniczne. Już przed kilkoma miesiącami zakończono przebudowę gazociągu niskiego ciśnienia o długości ponad 700 metrów. W ten sposób w najbliższej przyszłości nie powinno być potrzeby znów rozkopywać ulicę. Po wykonaniu prac ziemnych zostanie ułożona nowa, przyjazna dla pieszych nawierzchnia z ciętego kamienia. To będzie najbardziej widoczny element całego przedsięwzięcia, bo przestrzeń zostanie podzielona na strefy komercyjną (dla lokalnych przedsiębiorców), rekreacyjną oraz strefę ruchu. Na bytomskim deptaku pojawi się dużo zieleni, ruch samochodów zostanie uspokojony i ograniczony do zupełnego minimum, a mieszkańcy będą mogli korzystać z nowych elementów małej architektury - ławek, koszy na śmieci, donic z roślinnością, czy pergoli.

Warto podkreślić, że w ramach projektu zostanie również wyremontowana część kamienic z numerami 2, 9, 14, 18, 21, 22, 29, 30, 31 i 32. Stanie się to za sprawą dofinansowania pozyskanego z Unii Europejskiej w ramach wspólnego wniosku ZBM-TBS sp. z o.o. (lider), MZDiM, Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego oraz wspólnot mieszkaniowych.

Harmonogram przebudowy ul. Dworcowej

Etap I - Od pl. Wolskiego do ul. Moniuszki, numery nieparzyste

Prace będą prowadzone na 2/3 szerokości ulicy po stronie nieparzystych numerów budynków. Zakres prac obejmuje:

 • prace rozbiórkowe (listopad)
 • roboty związane z kanalizacją sanitarną (listopad i grudzień)
 • roboty związane z wodociągami (listopad i grudzień)
 • roboty związane z siecią teletechniczną i elektryczną (przełom grudnia i stycznia)
 • roboty związane z kanalizacją deszczową (przełom grudnia i stycznia)
 • roboty drogowe i nawierzchniowe (od maja do lipca 2022)

Etap II - od pl. Kościuszki do ul. Moniuszki, numery nieparzyste

Prace będą prowadzone na 2/3 szerokości ulicy po stronie nieparzystych numerów budynków. Zakres prac obejmuje:

 • prace rozbiórkowe (od stycznia do marca 2022)
 • roboty związane z wodociągami (od stycznia do marca 2022)
 • roboty związane z siecią teletechniczną i elektryczną (od kwietnia do maja 2022)
 • roboty związane z kanalizacją deszczową (maj 2022)
 • roboty drogowe i nawierzchniowe (od lipca do września 2022)

Etap III - od pl. Wolskiego do ul. Moniuszki, numery parzyste

Prace będą prowadzone na 1/3 szerokości ulicy po stronie parzystych numerów budynków.

 • roboty drogowe i nawierzchniowe (od września do października 2022)

Etap IV - od pl. Kościuszki do ul. Moniuszki, numery parzyste

Prace będą prowadzone na 1/3 szerokości ulicy po stronie parzystych numerów budynków.

 • roboty drogowe i nawierzchniowe (październik 2022)

Harmongram realizacji prac będzie na bieżąco aktualizowany i podawany do publicznej wiadomości na stronie Urzędu Miejskiego. Zakończenie wszystkich prac planowane jest pod koniec 2022 roku. Równolegle z pracami drogowymi będą prowadzone remonty części wspólnych - elewacji i izolacji fundamentów.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon