Wygraj bilety na występ kabaretu Amelijush w Restauracji Teatralnej. Regulamin konkursu facebookowego

W sobotę 12 lutego o godz. 18 w Restauracji Teatralnej w Bytomiu wystąpi kabaret Amelijush. Można wziąć udział w konkursie i wygrać jeden z dwóch podwójnych biletów na ten występ. Sprawdź zasady konkursu.

272271285 3021460914780469 653522754972955965 n

Błyskotliwy dowcip i świetna zabawa - to czeka nas w sobotę 12 lutego 2022 r. w Restauracji Teatralna w Bytomiu Łagiewnikach. To tam o godz. 18.00 wystąpi kabaret Amelijush w programie „Nie bać”.

Na profilu Bytomskipl na Facebooku organizujemy konkurs, w którym można wygrać podwójne bilety na ten występ. Poniżej regulamin konkursu.

Regulamin konkursu z biletami na występ kabaretu Amelijush w Restauracji Teatralnej na Facebooku

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Wygraj bilety na występ kabaretu Amelijush w Restauracji Teatralnej”

2. Organizatorem konkursu jest firma Media Operator sp z.o.o. ul. W Roździeńskiego 2a, 41-946 Piekary Śląskie

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie https://www.facebook.com/bytom...

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

b) nie jest pracownikiem Media Operator

c) nie jest członkiem rodziny pracownika Media Operator

§ 3 NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie są podwójne bilety na występ kabaretu Amelijush w Restauracji Teatralnej w Bytomiu 12 lutego o godz. 18 w liczbie 2.

2. Zdobywcami nagrody w Konkursie są 2 Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu Facebookowym https://www.facebook.com/bytomskipl zamieszczą wpis, zawierający odpowiedź na temat zadany w poście konkursowym,

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook do maksymalnie 2 (dwóch) dni roboczych od zakończenia Konkursu. Bilety będą do odbioru w Restauracji Teatralnej w dniu występu od godz. 17.30 na nazwisko zwycięzcy.

5. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Media-Operator.

6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na profilu https://www.facebook.com/bytom...

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon