Bezrobocie najniższe od lat!

Stopa bezrobocia w Bytomiu w pierwszym półroczu spadła o 1,6%. W czerwcu wskaźnik był na najniższym poziomie od kilku lat.

Byt bytom bezrobocie 2007 2015

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła w naszym mieście 17,7%. To najniższy poziom od grudnia 2010 roku. Trend spadkowy trwa nieprzerwanie od stycznia. W czerwcu liczba bezrobotnych w Bytomiu wyniosła 9 456 osób.

Udostępnione dane są pocieszające, choć jeszcze daleko nam do stanu z listopada 2008 roku, gdy stopa bezrobocia wynosiła zaledwie 12%. Jednak na powyższym wykresie można zauważyć, że od początku zeszłego roku bezrobocie spadło o 4,2%, co pozwala mieć nadzieję, że sytuacja na lokalnym rynku pracy w dalszym ciągu będzie się poprawiać.

Niestety stopa bezrobocia w Bytomiu wciąż jest dużo wyższa od wojewódzkiej średniej - ta na koniec pierwszego półrocza wynosiła 8,8%. Najniższe bezrobocie jest w Katowicach (4,2%), powiecie bieruńsko-lędzińskim (4,2%) i w Tychach (4,5%). Z kolei najwyższe oprócz Bytomia jest w powiecie częstochowskim (15,9%) i myszkowskim (15,1%).

Jak informowaliśmy w styczniu, na walkę z bezrobociem w tym roku mają zostać przeznaczone w sumie 22 miliony złotych. Największe środki z tej puli przeznaczane są na aktywizację osób długotrwale bezrobotnych oraz niepracującej i nieuczącej się młodzieży.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon