Kolejny awans dawnego komendanta bytomskiej policji

Mł. insp. Adrzej Szymczyk wspiął się na wyżyny policyjnej hierarchii. Został powołany na funkcję Zastępcy Komendanta Głównego Policji.

Byt 35 320793

Dotąd Szymczyk był zastępcą szefa śląskiej policji. Jego zadaniem było nadzorowanie pionu kryminalnego. Tę rolę pełnił od maja tego roku. Wcześniej stał na czele Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu. Tutejszą jednostką kierował od czerwca 2011 roku.

Swoją karierę policyjną rozpoczął w chorzowskiej komendzie. W latach 1998 - 2006 pełnił służbę w pionie przestępczości zorganizowanej w komendzie wojewódzkiej, komendzie głównej, a także w Centralnym Biurze Śledczym. Później objął stanowiska Zastępcy Naczelnika Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu oraz Naczelnika Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową w KWP w Katowicach.

Andrzej Szymczyk uzyskał tytuł magistra administracji w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Jest również absolwentem Wyższej szkoły Policji w Szczytnie. Ponadto ukończył studia na Uniwersytecie Śląskim z zakresu Zarządzania i Umiejętności Menadżerskich.

Nowy zastępca komendanta głównego został odznaczony Srebrnym i Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, Brązową Odznaką „Zasłużony Policjant”, Brązowym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju” i Srebrnym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa".

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon