Adrzej Szymczyk

Byt 35 320793

Kolejny awans dawnego komendanta bytomskiej policji

Mł. insp. Adrzej Szymczyk wspiął się na wyżyny policyjnej hierarchii. Został powołany na funkcję Zastępcy Komendanta Głównego Policji.