Ruszyły przebudowy ul. Mickiewicza i Szynola

Rozpoczęła się realizacja dwóch ostatnich projektów, które bytomianie wybrali w zeszłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. W Śródmieściu trwa przebudowa ulicy Mickiewicza, a rozbarski skwer zamienia się w nieduży park.

Byt mickiewicza szynol

Ulica Mickiewicza jest jednym z najbardziej znanych miejsc w Bytomiu. Wszystko dzięki inicjatywie sąsiedzkiej, której sława wykracza poza granice naszego miasta i zaczyna inspirować ludzi z innych miejscowości. To właśnie tu przed kilkoma laty skrzyknęli się mieszkańcy, aby wspólnie odmienić swoje najbliższe otoczenie. I to się rzeczywiście udaje!

Z ulicy uważanej za niebezpieczną i zaniedbaną staje się coraz lepszym adresem w mieście. Zaczęło się od zaopiekowania się trawnikiem przed jednym z domów i wysprzątania kilku podwórek. Mieszkańcy zorganizowali również festyny sąsiedzkie, a dwaj bytomscy badacze historii - Marek Wojcik i Jacek Maniecki - przeprowadzili nawet wycieczkę opowiadając dość pokaźnej grupie zwiedzających o dziejach tutejszych budynków. W ostatnim czasie wspólnoty mieszkaniowe zabrały się za remonty kamienic, co przyniosło spektakularne efekty. Sukcesywnie spod warstw brudu wyłaniają się przepiękne elewacje i z roku na rok ulica Mickiewicza robi się coraz atrakcyjniejszym miejscem do zamieszkania.

Wśród największych problemów do rozwiązania był stan nawierzchni chodników i jezdni oraz zniszczone zieleńce. Dzięki Budżetowi Obywatelskiemu udało się doprowadzić do przebudowy ulicy. W głosowaniu mieszkańcy Śródmieścia wybrali projekt gruntownej odnowy tego miejsca, dlatego w czerwcu Miejski Zarząd Dróg i Mostów wybrał wykonawcę inwestycji i w ostatnich dniach rozpoczęły się prace budowlane. W ciągu dwóch miesięcy zostaną wyremontowane chodniki, po obu stronach jezdni powstaną wydzielone stanowiska postojowe, natomiast trawniki oddzielające ruch pieszy od samochodowego zostaną wypielęgnowane.

W tym tygodniu rozpoczęły się też prace na Szynolu. Mieszkańcy starego Rozbarku już od dawna starali się o zagospodarowanie skweru. Przed dwoma laty projekt rewitalizacji Szynola o włos przegrał głosowanie w Budżecie Obywatelskim, ale w kolejnej edycji w końcu się udało uzyskać największe poparcie. O tym, jak bardzo mieszkańcy są zaangażowani w to przedsięwzięcie świadczy nie tylko liczba zebranych głosów, ale także zeszłoroczna akcja, podczas której własnymi rękami wysprzątali cały teren ze śmieci, czym przekonali służby miejskie do ustawienia koszy na odpadki.

Teraz jednak na Szynolu pojawi się znacznie więcej nowych obiektów. W ramach projektu powstaną alejki parkowe, przy których zostaną postawione ławki, lecz największą atrakcję skweru będą plac zabaw dla dzieci i siłownia plenerowa dla dorosłych. Aby podkreślić familijny charakter tego zakątka Bytomia, gdzie mieści się przecież przedszkole i szkoła podstawowa, z Szombierek zostanie przeniesiona rzeźba "Rodzina" autorstwa Egona Kwiatkowskiego i Waldemara Madeja.

Prace na Szynolu powinny zakończyć się we wrześniu. Wtedy wiele osób nie pozna rozbarskiego zieleńca. Obecnie robotnicy prowadzą wycinkę drzew, głównie owocowych i samosiejek. W zamian zostanie posadzonych niemal 40 nowych drzew. Pojawią się tam gatunki szlachetne, które będą bardziej pasować do parkowego charakteru, jaki ma zyskać Szynol. Z kolei do końca sierpnia Miejski Zarząd Dróg i Mostów zobowiązał się naprawić nawierzchnię ulicy Brzezińskiej od skrzyżowania z ul. Kochanowskiego do al. Jana Pawła II.

Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej w kolejnych latach planuje kontynuować rewitalizację Szynola. Wszystko będzie zależeć od dostępnych środków. Jeśli jednostka będzie dysponować odpowiednim budżetem, to na skwerze pojawią się dodatkowe alejki i ławki, a być może nawet trawiaste boisko.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon