Robert Rabus: Od Nowa

Dziś nieco inny, acz także istotny temat. Zważywszy na to, że dochodzą mnie słuchy, iż pracownicy odpowiedzialni za czystość w Bytomiu, lepiej by wykonywali swe czynności, gdyby nie musieli odpowiadać i konstruować rożnych pism, toteż pominę ów temat chwilowym milczeniem, życząc tym samym prawdziwie owocnej pracy na kanwie oczyszczania Bytomia.

Teraz, pokrótce, przedstawię swój punkt widzenia dot. rewitalizacji Bytomia. Otóż, jak pokazują fakty, nowe Władze Bytomia pozbywają się 100 mln z tytułu odnowy naszego Miasta. Przede wszystkim związane jest to z odstąpieniem od realizacji projektów dotyczących Bobrka i Kolei Wąskotorowej. Dlaczego tak postąpiono? Tłumaczono to tzw. kwestiami środowiskowi. Podnoszono także, że za takie pieniądze już nikt nie zrealizuje projektu. Ok, rozumiem to, jednak jest możliwość zwiększenia dofinansowania projektów, o czym mówiła p. Izabela Domogała, członkini Zarządu Województwa Śląskiego. W tym miejscu mała dygresja. Pani Domogała była „Motorem Napędowym” procesu rewitalizacji w Bytomiu. Sama zresztą pisała o tym, że serce się kroi, że Bytom rezygnuje z tych pieniędzy. Pani Domogała, w moim odczuciu, za swój wkład w rozwój naszego Miasta oraz merytoryczną wiedzę i działanie, została doceniona otrzymując tak znaczącą funkcję w woj. sląskim. Dziwi tym bardziej fakt, że obecne Władze podważają prace wspomnianej Pani, mówiąc o źle przygotowanych projektach. Czy może chodzi o inne projekty? Chcąc nieco ratować temat, obecnie Rządzący Bytomiem, mówią o możliwości „przywrócenia” utraconych pieniędzy. Ja jednak w to nie wierzę: te pieniądze już mieliśmy i zostały oddane i przypuszczam, że już do Bytomia nie wrócą... niestety.

Wracając do tekstu zasadniczego, nowe Władze Bytomia przeprowadziły konsultacje z częścią Mieszkańców Bobrka, którzy opowiedzieli się za ich przeniesieniem w do innych części Miasta. Co jednak z tymi, którzy chcą dalej mieszkać w swojej ukochanej, i niegdyś urokliwej dzielnicy? Pragnę nadmienić, iż rewitalizacja nie dotyczyła tylko substancji mieszkaniowej, ale także np. placów zabaw. Dlaczego nowej Władzy zabrakło chęci i dobrej woli, aby przywrócić dawną świetność Bobrkowi? Czy chodzi tu tylko o zwykłą zemstę na poprzednikach? Obym nie!

Bobrek miał być drugim Nikiszowcem, pokazując możliwość rozwoju i twórczych działań. Teraz może stać się symbolem straconej szansy... ale tu też chciałbym się mylić.

robert rabus malyRobert Rabus
Radny kadencji: 2018 - 2023
Prywatnie: Moje zainteresowania dotyczą szeroko rozumianego rozwoju osobowości, podróży oraz polityki.
Moja praca zawodowa, jak i pasja, to pomoc młodzieży znajdującej się w ciężkim położeniu.
Jeśli ktoś chciałby porozmawiać, to zapraszam do kontaktu:
mail: robert.rabus@op.pl
nr tel.: 322815276

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon

czytaj więcej:

Pawel Kobyliński

Kobyliński: Jak rząd wystawił szpitale powiatowe

Piotr Koj: Do bytomskiego PiS

Piotr Koj: Dzięki naszej aktywności?

Panie prezydencie proszę się nie wstydzić!

Dwa miliony? Kto da więcej?

Rzecz o zniesmaczeniu

O klejnotu się pozbywaniu