Lekarz o nadużywaniu alkoholu

Nadużywanie alkoholu powoduje śmierć ok. 3 milionów ludzi, oznacza to, że na świecie co 10 sekund z tego powodu umiera człowiek. W Polsce według statystyk około 900 tyś. osób jest uzależnionych od alkoholu, a osoby pijące szkodliwie stanowią ok 5% populacji naszego kraju. Jak pokazują statystyki skala problemu jest ogromna, co widać szczególnie w placówkach opieki medycznej, do których zgłasza się coraz większa ilość osób z problemami zdrowotnymi związanymi z nadużywaniem alkoholu.

Byt piotr koscielniak

Najpowszechniejsze są urazy, a także wypadki komunikacyjne, które powodują osoby pijane. Drugim co do częstości problemem są schorzenia układu pokarmowego takie jak: ostre zapalenie trzustki, marskość wątroby czy krwawienia z żylaków przełyku. Alkohol wywiera również negatywny wpływ na układ krążenia, ma także związek z występowaniem nowotworów złośliwych m.in jamy ustnej oraz gardła. Problemy te dotyczą nie tylko osób starszych, ale także bardzo młodych.

W takcie swojej kariery zawodowej niejednokrotnie już spotykałem przypadki ciężkiego zapalenie trzustki spowodowane alkoholem u osób w wieku 20-kilku lat. Przyjęcia do Oddziału osób w stanie upojenia alkoholowego to już niemal codzienność. Większość szkód wyrządzonych przez alkohol jest nieodwracalna. Lwia część chorych po pobycie w szpitalu wraca do niego z powodu nieprzestrzegania zaleceń oraz powrotu do nałogu. W ciągle starzejącym się polskim społeczeństwie problemy z alkoholem stanowią poważne obciążenie dla budżetu państwa.

W Polsce w 1993r. powołano PARPA (Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych), której celem jest inicjowanie i doskonalenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w Polsce oraz pomoc i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i administracją samorządową, ustawowo zobowiązaną do realizowania programów profilaktycznych i naprawczych w społecznościach lokalnych. Na stronie internetowej agencji zamieszczono m.in formularz AUDIT opracowany przez ekspertów WHO, który ma za zadanie określenie czy ilość oraz sposób spożywania przez nas alkholu jest bezpieczny i nieszkodliwy. Wszyscy, które szukają porady bądź pomocy dotyczącej ich samych bądź osób im bliskim, mogą skorzystać z poradni leczenia uzależnień.

robert rabus malyLekarz Piotr Kościelniak
w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon

czytaj więcej:

Klimczak Joanna

Bytomska nauczycielka nominowana do Nagrody Sendlerowej

AG fot2

Początkiem czerwca GWSH stała się Akademią Górnośląską

What If Szkoła językowa Bytom

Jak wykorzystać wakacje na naukę języka obcego?

Panstwowe szkoly budownictwa

W bytomskiej Budowlance będą szkolić przyszłych żołnierzy

Elektronik Bytom 3

Ósmoklasiści powinni poznać bytomski Elektronik!

Podyplomówka

Zapisz się na studia podyplomowe i skorzystaj ze zniżki

Byt rączka3

Grillowe inspiracje znanego kucharza Remigiusza...