Wrześniowa sesja Rady Miejskiej w Bytomiu [LIVE]

Członkowie bytomskiej Rady Miejskiej zebrali się na comiesięcznej sesji. Śledź obrady na żywo.

Byt sesja rady miejskiej wrzesien 2019

Porządek obrad

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Powołanie sekretarzy obrad
 3. Wręczenie Panu Piotrowi Mankiewiczowi odznaki honorowej "Zasłużony dla Kultury Polskiej"
 4. Wnioski do porządku obrad
 5. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej
 6. Informacja o działalności Prezydenta Miasta
  1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałe nr IV/47/18 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Bytomia na lata 2019 - 2046
  2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałe budżetową miasta Bytomia na 2019 rok
  3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałe nr LXX/981/10 Rady miejskiej w Bytomiu z dnia 27 października 2010 r. w sprawie wydzielonej rachunków dochodów jednostek budżetowych
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania prawozdania finansowego miasta Bytomia za 2019 rok i 2020 rok
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bytomiu i nadania jej statutu
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałe nr XXXVIII/487/17 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+"
  1. Podjęcie uchwały w sprawie wydelegowania przedstawicieli rady Miejskiej do składu Komisji do spraw wyboru kandydatw na członków Komitetu Rewitalizacji Bytomia
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Bytom wkładu niepieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia działań zmierzających do zrzeczenia się przez Prezydenta Bytomia w całości odszkodowania za nieruchomości gminne, które stały się własnością Województwa Śląskiego, z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa Bytomskiej Centralnej Trasy Północ-Południe (BCT N-S tzw. BeCeTki) w Bytomiu"
 11. Podjcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XVII/255/03 Rady miejskiej w Bytomiu w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Bytomia
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej dotyczącej lokalu usytuowanego w budynku urzędu Miejskiego w Bytomiu
 13. Oświadczenia radnych
 14. Sprawy organizacyjne
 15. Zakończenie obrad

Projekty uchwał i wyniki głosowań

Transmisja on-line

https://www.youtube.com/watch?v=9JPiTx-1IQY

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon