Wydział Teatru Tańca dalej w grze, choć są pewne zmiany

O bytomskim Wydziale Teatru Tańca Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie jest głośno od kilku miesięcy. I to nie za sprawą sukcesów uzdolnionych studentów, ale dzięki zmianom, jakie mają miejsce w uczelni. Kilka dni temu zapowiedziano, że uczelnia wznowi rekrutację, gdy wydział przejdzie reorganziację.

Byt pwst ast bytom

Rok 2019 przyniósł olbrzymie zmiany w dziejach bytomskiego tańca. W maju Senat AST poinformował o zawieszeniu rekrutacji w roku akademickim 2019/2020, przenosinach do Krakowa (gdzie wydział, a raczej kierunek, pierwotnie działał w roku akademickim 2007/2008), utworzeniu tam jedynie specjalizacji z tańca w ramach kierunku aktorstwo i sukcesywnym wygaszaniu bytomskiej filii.

Nowy rok akademicki przyniósł kolejne zmiany. – Decyzją władz Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w roku akademickim 2019/2020 nastąpiły zmiany kadrowe, głównie na stanowiskach dziekana, którą została dr hab. Monika Jakowczuk (dr hab. W dziedzinie sztuk teatralnych, wykładowca akademicki, specjalista w dziedzinie logopedii i emisji głosu, aktorka) i prodziekana, którą została dr Anna Piotrowska (choreograf, pedagog tańca, w latach 2010-2014 związana z Wydziałem Teatru Tańca) – czytamy w komunikacie przesłanym do naszej redakcji przez WTT. W piśmie tym zaznaczono też, że nowy rok przyniesie nie tylko nowe pomysły, ale pozwoli spojrzeć na dotychczasową działalność WTT. 10-letnia historia Wydziału jest wyzwaniem, by projektowa kolejne dekady pracy Wydziału i odpowiadać na potrzeby studentów.

WTT będzie kontynuował swą misję

Władze uczelni zapowiadają, że kontynuowana będzie misja Wydziału Teatru Tańca, związana z kształceniem na najwyższym poziomie, zarówno w dziedzinie tańca, jak i teatru. – Chcemy, w drodze edukacji, poszukiwać zależności przenikania się tych dwóch dziedzin sztuki, a przede wszystkim doskonalić umiejętności studentów naszego Wydziału w obu tych obszarach na tym samym poziomie. W kontekście samego tańca, ważna wydaje się również różnorodność dotycząca metod pracy – tak, by studenci mogli poznać w trakcie studiów szerokie spektrum form teatru, tańca i ruchu, w praktyce i teorii – czytamy w komunikacie.

Czytaj dalej!


Podkreślono też, że: W ramach oferty warsztatów i przedmiotów pobudzających kreatywność studentów, rozwijane zostaną kompetencje zapewniające indywidualny rozwój twórczy oraz elastyczność na rynku pracy. Zajęcia te prowadzą pedagodzy zarówno z polskich, jak i z zagranicznych uczelni artystycznych. Z WTT podjęli też współpracę pedagodzy i reprezentanci instytucji znajdujących się na terenie województwa śląskiego, jak np. z Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. L. Różyckiego w Bytomiu, Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu „Rozbark” czy Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

Rekrutacja tak, ale najpierw reorganizacja uczelni

Padła też ważna deklaracja dotycząca kształcenia przyszłych tancerzy. - Senat Akademii Sztuk Teatralnych uchwalił zasady rekrutacji studentów na rok akademicki 2020/2021. Jeśli reorganizacja wydziału powiedzie się, wówczas uczelnia ogłosi nabór w połowie lutego 2020 roku – zaznaczyli przedstawiciele WTT AST. Nie podano jednak, czy reorganizacja oznacza likwidację WTT w Bytomiu i przeniesienie studentów do Krakowa, czy też może bytomską filię uda się uratować i to tu odbędzie się kolejny nabór, a nowi studenci przekroczą mury uczelni przy ul. Piłsudskiego już w październiku.

Co więcej, poinformowano też, że władze uczelni wraz z władzami miasta angażują się obecnie w proces pozyskania dodatkowej sali, która miałaby stać się sceną Wydziału Teatru Tańca. To tam zgodnie z zamierzeniami odbywałyby się spektakle tworzone przez studentów oraz próby do nich. Brak odpowiedniej przestrzeni to problem, z którym wydział boryka się od lat. Przypomnijmy jednak, że do tej pory spektakle wystawiane były na scenie Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu Rozbark.

- W przyszłości Wydział ma stanowić dobrze skomunikowaną ze światem sztuki i kultury instytucję – zarówno lokalnie, ogólnopolsko, jak i międzynarodowo – kształcącą profesjonalnych aktorów–tancerzy, których indywidualne umiejętności rozwijają się dzięki dostępowi do różnorodnych form i metod pracy, profesjonalnej kadry i rzetelnie opracowanego programu kształcenia - napisano w oświadczeniu.

fot. UM w Bytomiu, arc. 2014

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon