Grudniowa sesja Rady Miejskiej w Bytomiu [LIVE]

Rada Miejska w Bytomiu obraduje dziś na comiesięcznej sesji. Najważniejszym punktem dzisiejszego posiedzenia będzie przyjęcie przyszłorocznego budżetu miasta. Obserwuj obrady na żywo.

Byt sesja rm grudzien 2019

Porządek obrad

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Powołanie sekretarzy obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XIX i XX sesji Rady Miejskiej w Bytomiu.
 5. Informacja o działalności Prezydenta Miasta.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Bytomia na lata 2020-2046 (R-299).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2020 rok (R-300).
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XV/201/13 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie utworzenia Bytomskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (BSAG) (R-313).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego parkowania na podstawie przepisów art.130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (R-318).
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XIII/157/19 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom, przyjętego uchwałą nr XVI/204/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 sierpnia 2011 r., zmienionego uchwałą nr X/120/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 lutego 2013 r., uchwałą nr XXXVIII/485/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 lutego 2017 r. i uchwałą nr LXI/814/18 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 marca 2018 r. oraz uchwałą nr LXIV/839/18 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 maja 2018 r. (R-314).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obszaru Rozbarku w Bytomiu (R-315).
 12. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę nr XVII/221/11 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowej części Bytomia, zwanego planem „Łagiewniki – Wschód” (R-316).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Świętochłowicką, Krzyżową i Chorzowską w Bytomiu, zwanego planem "Łagiewniki - Wschód" (R-317).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Miejskiej dotyczącego skargi na działalność Prezydenta Miasta (R-312).
 15. Oświadczenia radnych.
 16. Sprawy organizacyjne.
 17. Zakończenie obrad.

Projekty uchwał i wyniki głosowań

Transmisja on-line

https://www.youtube.com/watch?v=uJMas1fikuo

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon