Oto najlepsze szkoły w mieście!

Wraz z nadejściem nowego roku „Perspektywy” przygotowały ranking techników, liceów i szkół olimpijskich 2020. Jak wypadły bytomskie szkoły?

Byt zstio bytom

Ranking tworzony jest przez miesięcznik „Perspektywy” od 2000 roku z myślą o przyszłych uczniach szkół średnich, którzy kończąc podstawówkę muszą podjąć niezwykle ważną decyzję dotyczącą ich przyszłości i dalszej ścieżki kształcenia. To skarbnica wiedzy i swoisty przewodnik po najlepszych szkołach, który ma pomóc w dokonaniu właściwego wyboru. Niedawno opublikowano wyniki Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2020 i Rankingu Techników 2020 oraz trzech ogólnopolskich rankingów dodatkowych: Rankingu Maturalnego Liceów Ogólnokształcących 2020, Rankingu Maturalnego Techników 2020 oraz Rankingu Szkół Olimpijskich 2020. Kapituła oceniła 2085 liceów ogólnokształcących i 1728 techników.

Jak wyglądają wyniki?

Bytomskim triumfatorem wśród techników jest Technikum nr 6 (ZSTiO), które w ogólnopolskim rankingu maturalnym zajęło wysokie, 35. miejsce. - Jesteśmy jedyną szkołą z Bytomia, która się do tego zestawienia dostała! – poinformowali przedstawiciele szkoły. To olbrzymi sukces, ponieważ w zestawieniu ujęto aż 198 szkół! Przypomnijmy, że uwzględniono tu technika, w których maturę w maju 2019 r. zdawało minimum 12 maturzystów, a dodatkowym kryterium wejścia szkoły do rankingu było osiągnięcie przez uczniów wyniku powyżej 0,75 średniej krajowej z egzaminu maturalnego obowiązkowego z języka polskiego i matematyki.

Nieco gorzej szkoła ta wypadła w Rankingu Techników 2020, jednakże kapituła doceniła tu także inne bytomskie szkoły. Zestawienie to opracowano w oparciu o cztery kryteria: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Najlepszymi technikami w Polsce okazały się: Technikum Mechatroniczne nr 1 w Warszawie, Technikum nr 7 w Nowym Sączu i mieszczące się w Krakowie Technikum Łączności nr 14 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku. A jak poradziły sobie bytomskie technika? Technikum nr 6 (ZSTiO) uplasowało się na 131. pozycji, Technikum nr 5 (ZSAEiO) zajęło 288. lokatę, a Technikum nr 4 im. M. Skłodowskiej-Curie było 473.

Opublikowano także Ranking Szkół Olimpijskich. Wyniki są zaskakujące. Tutaj jedynym reprezentantem Bytomia jest Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st., która uplasowała się na 87. miejscu (na 200 możliwych). Jak podają przedstawiciele czasopisma „Perspektywy” ranking ten uwzględniał wyniki 55 ogólnopolskich olimpiad, które zwalniały z egzaminu maturalnego, części pisemnej egzaminu zawodowego lub były finansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2018/2019.

Najlepsze bytomskie licea

Bytomskie licea choć radzą sobie całkiem dobrze, to okazuje się, że uczniów i nauczycieli czeka jeszcze wiele pracy, żeby znaleźć się na ogólnopolskim podium. W rankingu znalazły się tylko trzy z nich. Najlepiej wypadło I LO im. Jana Smolenia, które zajęło 300. miejsce, IV LO im. Bolesława Chrobrego było 494, a Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. – 607. Z kolei w rankingu maturalnym liceów znalazło się jedynie I LO im. Jana Smolenia, które sklasyfikowano na 298 pozycji na 300 możliwych.

"Wspieramy najlepszych” - doceńmy zdolnych uczniów!

Przypominamy też, że trwa akcja „Wspieramy najlepszych”, która ma na celu znalezienie prawdziwych talentów i wyróżnienie najlepszych bytomskich uczniów. Firma Progres wraz z Bytomski.pl doceni osoby, które nie tylko osiągają najlepsze wyniki w nauce, ale wkładają najwięcej wysiłków w rozwijanie swoich pasji. Pod uwagę będą brane nie tylko oceny, ale także działalność pozaszkolna. W ten sposób udowodnione zostanie to, że konsekwentne działanie przynosi pozytywne efekty.

Konkurs potrwa do czerwca 2020 r. W finale wyłonionych zostanie trzech najlepszych uczniów z bytomskich szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2019/2020 - po jednym z liceów ogólnokształcących, techników oraz szkół branżowych. Laureaci akcji otrzymają w nagrodę za swoje osiągnięcia nowoczesny sprzęt komputerowy, który pomoże im jeszcze bardziej poszerzać swoje horyzonty.
Więcej informacji dotyczących konkursu można znaleźć tu: https://bytomski.pl/wspieramynajlepszych

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon