BeCeTka drogą priorytetową dla Metropolii?

Metropolia opracowała listę dróg mających szczególne znaczenie dla regionu, a więc takich, które zapewnią płynność ruchu kołowego zarówno wewnątrz GZM, jak i w relacji z jej otoczeniem. Jedną z nich ma być Becetka.

Byt drogimetropolii

Po konsultacji z gminami wchodzącymi w skład GZM przygotowano dwa dokumenty dotyczące transportu drogowego. Chodzi o Koncepcję metropolitalnych powiązań drogowych na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz Badania dobowych przepływów ruchu tranzytowego wraz z pomiarem natężenia dla wybranych dwóch odcinków / korytarzy dróg krajowych (S1, S11) – w relacjach z obszarem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Jak wyjaśnia Andrzej Kolat, dyrektor Departamentu Strategii i Polityki Przestrzennej, informacje zawarte w tych opracowaniach mogą być przydatne w procesie planowania układów drogowych i prowadzenia polityki transportowej na obszarze GZM. Co więcej, powinni z nich skorzystać samorządowcy planując realizowane w ich miejscowościach inwestycje. Takie kompendium wiedzy o drogach GZM ma też pomóc w pozyskiwaniu dotacji na budowę najważniejszych arterii.

BeCeTka drogą o znaczeniu ponadlokalnym

W pierwszym ze wspomnianych dokumentów wskazano drogi potencjalnie istotne dla powiązań ponadlokalnych. Przygotowano też wykaz 10 priorytetowych odcinków dróg, które powinny być realizowane w pierwszej kolejności. Wśród nich znalazła się m.in. Drogowa Trasa Średnicowa – Wschód, nowe odcinki DK 79, rudzka Trasa N-S czy od dawna wyczekiwana bytomska „BeCeTka”. Zdaniem specjalistów z Metropolii arterie te zapewnią efektywność i płynność ruchu kołowego w GZM i w jej otoczeniu.

Koncepcję metropolitalnych powiązań drogowych na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zaznaczono, że jednym z planowanych działań ma być połączenie trasy N-S z BeCeTką z wykorzystaniem dawnego torowiska kolejowego. - W celu zawężenia liczby odcinków planowanych/projektowanych, jako elementy koncepcji układu metropolitalnych powiązań drogowych dokonano wyboru pierwszych 10 priorytetowych odcinków drogowych (…) – czytamy w opracowaniu. Chodzi tu o projektowane przełożenie DK 79, planowaną DTŚ Północ, DTŚ Wschód (odc. do Jaworzna), DTŚ Wschód (odc. do Sosnowca), połączenie planowanych inwestycji drogowych na obrzeżu strefy śródmiejskiej Katowic, projektowane połączenie S1 - Euroterminal - DK 94, trasę N-S, przedłużenie DK 79, czy wreszcie - „BeCeTkę. Odcinki te powinno zostać zbudowane w pierwszej kolejności.

Bytomski sen o nowej drodze... czyli odgrzewany kotlet

To już kolejna informacja o olbrzymim wpływie BeCeTki na zapewnienie płynności ruchu. Teraz o wadze bytomskiej drogi mówi Metropolia, ale przypomnijmy, że tuż przed wyborami do Sejmu i Senatu, na początku października 2019, senator PiS Andrzej Misiołek zapowiadał, że jeżeli BeCeTka zostanie zaliczona jako droga o znaczeniu obronnym, jej budowę sfinansuje Ministerstwo Obrony Narodowej. - Miasto przygotowało odpowiedni wniosek, który został złożony do MON i oczekuje na akceptację. Jeżeli ją otrzymamy, będzie można zrobić montaż finansowy – mówił wtedy senator.

Z kolei w listopadzie, podczas pierwszego spotkania prezydenta w dzielnicach z mieszkańcami, które odbyło się w Szombierkach, Mariusza Wołosza skwitował, że była to jedna z wielu obietnic wyborczych. - W przestrzeni publicznej pojawiła się taka informacja, że może to być droga strategiczna dla wojska. Powiem tak, ta informacja ukazała się w kampanii wyborczej i proszę to tak zostawić - powiedział prezydent Mariusz Wołosz.

fot. mat. Metropolii

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon