Węzeł przesiadkowy w Bytomiu coraz bliżej? Właśnie ogłoszono przetarg na jego budowę!

Rewolucja komunikacyjna nadchodzi! W Bytomiu stary dworzec autobusowy ma zastąpić wielki i nowoczesny węzeł przesiadkowy na Placu Wolskiego. Efekty zobaczymy najprawdopodobniej za dwa lata.

5 lutego Miejski Zarząd Dróg i Mostów opublikował ogłoszenie o przetargu, na który czekało wielu bytomian. W końcu, po wielu latach planowania, dyskusji i projektowania ma ruszyć budowa węzła przesiadkowego, a Bytom zyska dworzec autobusowy z prawdziwego zdarzenia!

W ramach olbrzymiego projektu ma zostać przebudowany układ drogowy w rejonie ul. Powstańców Warszawskich oraz pl. Wolskiego, przy którym ma powstać budynek centrum przesiadkowego. Gmach ma mieć naprawdę imponujące rozmiary. Będzie długi na niemal 200 a szeroki na ponad 50 metrów - dla porównania elewacja frontowa sąsiedniego dworca kolejowego ma "zaledwie" 100 m. Planowany obiekt będzie posiadać dwie kondygnacje w części kołowej i trzy w części biurowej. Jego wysokość wyniesie ok. 13 m.

Na poziomie parteru przewiduje się zlokalizowanie ośmiu peronów, przy których będzie mogło się jednocześnie zatrzymać 16 autobusów. Będą tam też miejsca postojowe dla taksówek oraz busów. Ponadto w zachodniej części ma znajdować się zajezdnia autobusowa ze stanowiskami do ładowania autobusów elektrycznych. Zamknięte, ogrzewane poczekalnie dla pasażerów wyposażone w miejsca siedzące, tablice informacyjne i telewizory zaprojektowano w dwóch częściach obiektu - od strony dworca kolejowego i pomiędzy zajezdnią a halą przystankową. Pasażerowie będą mieć tam także dostęp do toalet publicznych oraz kas biletowych. W budynku przewidziano również parking rowerowy na 80 miejsc.

Drugi poziom (+1) węzła przesiadkowego ma zajmować parking dla 239 samochodów osobowych, w tym 10 miejsc będzie przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, 2 do ładowania samochodów elektrycznych i kolejnych 10 miejsc kiss&ride. Wjazd na parking będzie odbywać się z ul. Kolejowej i pl. Wolskiego poprzez estakadę. Według pierwotnej koncepcji z 2013 r. obiekt miał mieścić na kilku piętrach aż 936 samochodów (o ponad 100 więcej, niż na parkingu CH Agora Bytom!), ale Europejski Bank Inwestycyjny, który ma kredytować wkład własny miasta do unijnego projektu uznał, że jest to znacznie więcej, niż jest potrzeba, dlatego MZDiM zdecydował się ograniczyć projekt. Duże znaczenie w tym względzie miały też finanse, ponieważ przy obecnych cenach, budowa takiego kolosa byłaby niezwykle kosztowna i z pewnością przekroczyłaby zakładany budżet o wiele milionów złotych.

Oprócz tego w budynku mają się znaleźć też pomieszczenia biurowe administracji obiektu, strefa wypoczynku dla kierowców, zaplecze techniczne oraz pomieszczenia ochrony wraz z centrum monitoringu. Całość ma być dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Komunikacja pionowa będzie odbywać się za pomocą pięciu wind osobowych i jednej osobowo-towarowej, zaś do każdej z nich będzie mógł wjechać wózek inwalidzki. Powierzchnie w całym obiekcie będą posiadać właściwości antypoślizgowe, natomiast na pochylniach będą zamontowane stosowne poręcze. Dla osób niewidomych będą przygotowane odpowiednie ścieżki dotykowe, a w holu głównym będzie znajdować się dotykowa mapa tyflograficzna opisana Braillem.

Pomiędzy gmachem węzła przesiadkowego a dworcem kolejowym planuje się budowę placu wyłożonego kostką granitową i betonową. Znajdzie się na nim niska zieleń i elementy małej architektury.

Czytaj dalej!


Zamówienie obejmuje również realizację pierwszego etapu budowy bazy serwisowej PKP PLK S.A. w rejonie ul. Towarowej w związku z likwidacją istniejącej infrastruktury kolejowej w ramach tej inwestycji. W tej części ma zostać wykonana rampa towarowa, uzbrojenie terenu, drogi dojazdowe i przebudowa torowisk. W dalszej przyszłości miałaby też tam powstać budynek socjalno-biurowy oraz hala naprawy drezyn.

Co z tramwajem?

Projekt centrum przesiadkowego i przedłużenia linii tramwajowej jest wspólny dla obu zadań. Jednakże zamówienie MZDiM nie obejmuje budowy torowiska tramwajowego. Dlaczego? Inwestycja tramwajowa została z niego wyłączona, ponieważ znajdzie się w osobnym zamówieniu, które zleci spółka Tramwaje Śląskie S.A. Jak informuje Andrzej Zowada, rzecznik spółki, przygotowano jedną dokumentację projektową dla obu zadań, natomiast wykonanie zostanie rozdzielone.

Zgodnie z planem Tramwaje Śląskie przystąpią do realizacji przedsięwzięcia już w trzecim kwartale tego roku. Projekt zakłada przebudowę infrastruktury tramwajowej w Bytomiu w ciągu ul. Powstańców Warszawskich od skrzyżowania z ul. Sądową do skrzyżowania z ul. Moniuszki wraz z dobudową nowego torowiska w ciągu ul. Powstańców Warszawskich od skrzyżowania z ul. Moniuszki w kierunku pl. Wolskiego do skrzyżowania z ul. Jagiellońską - Należy się spodziewać, że niedługo także i my ogłosimy przetarg. Realizacja potrwa około 2 lata – podkreśla Andrzej Zowada. Jako ciekawostkę można dodać, że tramwaj będzie dojeżdżać przed budynek dworca kolejowego, gdzie na gigantycznym, bo 60-metrowym peronie tramwajowym będą zlokalizowane przystanki.

Dworzec tymczasowy na Olimpijskiej

Na czas budowy węzła przesiadkowego konieczne będzie przeniesienie przystanków autobusowych w inne miejsce. Dworzec tymczasowy ma zostać urządzony w zupełnie innej części miasta. Zgodnie z planem perony powstałyby... na parkingu przy stadionie Polonii Bytom przy ul. Olimpijskiej. Zdecydowano się na tę lokalizację ze względu na brak ograniczeń terenowych, jakie występują w miejscach położonych bliżej obecnego dworca. W celu lepszego skomunikowania dworca tymczasowego przewiduje się uruchomienie dodatkowych połączeń autobusowych lub zwiększenie ilości kursów w ramach istniejących linii.

Budowa pod warunkiem uzyskania dotacji

Miasto będzie ubiegać się o dofinansowanie zamówienia ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020. Realizacja budowy węzła przesiadkowego warunkowana jest uzyskaniem wspomnianej dotacji. Oznacza to, że bez niej inwestycja nie ruszy. Jeżeli wszystko się powiedzie, wykonawca będzie miał na realizację przedsięwzięcia 24 miesiące od dnia zawarcia umowy. Oferty można składać do 19 marca 2020 roku.

fot. MZDiM Bytom / Gmina Bytom

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon