Szkoły się wyprowadziły. Co z budynkami?

Przenosiny Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, tymczasowa relokacja siedziby MDK1 i nowe funkcje dawnych budynków gimnazjalnych. W tym roku szykuje się kilka istotnych zmian w mieście.

Byt budynek gimnazjum z placu klasztornego1

Zainicjowana w 2017 roku reforma systemu oświaty dotycząca modyfikacji struktury szkolnictwa przyniosła likwidację gimnazjów i powrót do dawnych 8-klasowych szkół podstawowych, 4-letnich liceów i 5-letnich techników. W wielu przypadkach pozostały także puste budynki po wygaszanych gimnazjach. Taka sytuacja dotyczy m.in. gmachu szkolnego mieszczącego się przy pl. Klasztornym czy przy ul. Narutowicza. Jak budynki te zostaną zagospodarowane? - Budynki przy pl. Klasztornym oraz przy ul. Narutowicza są nadal placówkami oświatowymi, dlatego też obecnie nie podjęto jeszcze żadnych decyzji dotyczących ich zagospodarowania – wyjaśnia Tomasz Sanecki z biura prasowego bytomskiego magistratu.

Co to oznacza dla przyszłości budynku przy pl. Klasztornym?

Gimnazjum nr 2 zostało włączone do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego. - W budynku przy pl. Klasztornym odbywały się zajęcia dla uczniów klas gimnazjów, a rok szkolny 2018/2019 był ostatnim rokiem funkcjonowania oddziałów gimnazjalnych - oraz uczniów klas VII i VIII Szkoły Podstawowej nr 3 – precyzuje Tomasz Sanecki.

Wraz z nadejściem roku szkolnego 2019/2020 wszyscy uczniowie klas od I do VIII z obwodu tej szkoły uczęszczają na zajęcia w budynku przy ul. Strażackiej 2. Gmach ten jest w pełni dostosowany do potrzeb wszystkich klas i posiada odpowiednie zaplecze. Zgodnie z danymi Wydziału Spraw Obywatelskich, liczba uczniów w klasach I-VIII w tym obwodzie - począwszy od roku szkolnego 2020/2021 do roku szkolnego 2026/2027 - nie przekroczy 490 uczniów. To z kolei oznacza, że w szkole może funkcjonować 24 lub 25 oddziałów klasowych i nie będzie konieczności nauczania w trybie dwuzmianowym, a lekcje będą się kończyć o 15.20. Mając na uwadze powyższe, podjęto decyzję o zrezygnowaniu z utrzymywania dwóch budynków szkolnych, ponieważ w obecnej sytuacji w jednym z nich uda się z powodzeniem pomieścić wszystkich uczniów i zorganizować nauczanie zgodnie ze wszelkimi wymogami.

Szykują się przenosiny Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

W ubiegłym tygodniu dyrektor SPS nr 2 w Bytomiu poinformował natomiast, że od nowego roku szkolnego, a więc od 1 września 2020 roku, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bytomiu zmieni siedzibę. Od jesieni będzie funkcjonowała w budynku przy placu Klasztornym 2, czyli w gmachu dawnego gimnazjum. Decyzję w tej sprawie bytomscy radni podjęli 25 listopada ubiegłego roku. Przypominamy jednak, że do końca tego roku szkolnego Poradnia działa nadal przy ul. Rostka 16.

Dlaczego postanowiono zmienić lokalizację poradni? - Obecną siedzibą Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Bytomiu jest budynek mieszczący się w kamienicy przy ul. Józefa Rostka 16 składający się z 4 kondygnacji, w których są bardzo wąskie korytarze i klatka schodowa z wysokimi schodami oraz małe sale do prowadzenia zajęć terapeutycznych. Niewątpliwie w budynku występują poważne bariery architektoniczne dla osób z niepełnosprawnością oraz dla rodziców z małymi dziećmi, co znacznie utrudnia właściwe funkcjonowanie poradni w dotychczasowej siedzibie – czytamy w uzasadnieniu uchwały w sprawie zmiany siedziby placówki.

Czytaj dalej!


Wyjaśniono też, że poradnia ma zostać przeniesiona do budynku przy pl. Klasztornym 2 nieprzypadkowo. Tam bowiem także prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Bytomiu. Co więcej, budynek ten znajduje się w ścisłym centrum Bytomia i dysponuje wielkim boiskiem szkolnym, który można przekształcić w parking dla osób niepełnosprawnych.

Co zatem stanie się z obiektem po poradni, który mieści się przy ul. Rostka 16? Pojawiły się spekulacje, że jej dotychczasową siedzibę przejmie komisariat Policji znajdujący się po sąsiedzku, przy ul. Rostka 14. Jednakże Małgorzata Węgiel-Wnuk, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Bytomiu dementuje i wyjaśnia: - Do pomieszczeń po Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Rostka na czas prac renowacyjnych kamienicy przy ul. Powstańców Warszawskich 12 zostanie przeniesiona działalność Młodzieżowego Domu Kultury nr 1.

A co z Narutowicza 9?

Podobnie wygląda sprawa z budynkiem przy ul. Narutowicza 9. - 27 marca 2017 roku podjęto uchwałę o włączeniu Gimnazjum nr 11 przy ul. Tysiąclecia do Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Narutowicza, z tym że w bieżącym roku szkolnym wszyscy uczniowie klas I-VIII z tego obwodu uczęszczają na zajęcia do budynku przy ul. Tysiąclecia 7, który jest nie tylko w pełni dostosowany do przyjęcia wszystkich uczniów, ale również przy nim został wybudowany kompleks sportowy "Orlik" wraz z zapleczem – wyjaśnia Tomasz Sanecki.

Tak samo jak w przypadku poprzedniej placówki, także i tu obliczono, że począwszy od roku szkolnego 2020/2021 do roku szkolnego 2026/2027 liczba uczniów nie przekroczy 570, którzy będą uczyli się w 24 klasach. Dodatkowo, nie będzie też konieczności nauczania w trybie dwuzmianowym, a lekcje będą się kończyć o 15.30.

Ulicą Narutowicza ostatnio bardzo interesują się inwestorzy. Na terenie dawnego stadionu Ruchu Radzionków wybudowano duże centrum handlowe, a w budynku po szkole powstają właśnie apartamenty. Może zatem miasto zdecyduje się na sprzedaż sąsiedniego gmachu prywatnemu inwestorowi? Dowiemy się niebawem... Na razie nie wyjawiono, jakie plany wobec tej nieruchomości ma Urząd Miejski.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon