BPK inwestuje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną

Prawie 7,7 mln zł netto – tyle w 2019 roku przeznaczyło Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. (BPK) na inwestycje. Remonty kosztowały Spółkę 4 mln zł. Zakres prac objął zarówno infrastrukturę wodociągową, jak i kanalizacyjną. Wzmożone nakłady inwestycyjne są konieczne ponieważ wieloletni brak inwestycji i remontów skutkuje wyeksploatowaniem urządzeń i obiektów, co wpływa na powiększające się koszty ich utrzymania.

Byt przepompownia ul przelotowa

Najbardziej kosztowną inwestycją była ta realizowana na terenach inwestycyjnych miasta Bytomia w rejonie ulicy Strzelców Bytomskich, w ramach której wybudowano ponad 896 m nowej sieci wodociągowej oraz blisko 1088 m sieci kanalizacji sanitarnej. Ponadto przebudowano istniejącą tam przepompownię ścieków. Inwestycja realizowana była przez dwa lata, pierwsze prace wykonano w 2018 roku. Całkowita wartość zadania wyniosła prawie 3,5 mln zł.

Najwięcej sieci wodociągowej, bo aż 1820 m, przebudowano natomiast w ramach inwestycji prowadzonej w ulicy Katowickiej. Zadanie obejmowało przebudowę wodociągu wraz z istniejącymi przyłączami do budynków w pasie drogowym w części ulicy Katowickiej oraz Siemianowickiej i było realizowane w związku z remontem torowiska tramwajowego prowadzonym przez Tramwaje Śląskie S.A. Dzięki przebudowie ustabilizowało się ciśnienie sieci oraz zmniejszyła się jej awaryjność. Realizację zadania rozpoczęto w 2017 roku, prace zostały zakończone w roku 2019. Kosz zadania wyniósł ponad 884 tys. zł.

Zoptymalizować ciśnienie w sieci wodociągowej udało się także w rejonie ulicy Gwareckiej. Tam BPK przebudowało ponad 530 m wodociągu. W ramach zadania wykonano także węzeł zasuw w skrzyżowaniu ulicy Gwareckiej i Powstańców Śląskich oraz zlikwidowano zbędną infrastrukturę. Dzięki inwestycji Spółka ma możliwość konserwacji swoich urządzeń bez konieczności zamykania zasilania w wodę w tym rejonie, co zdecydowanie poprawi komfort życia mieszkańców tej okolicy. Wartość zadania wyniosła ponad 781 tys. zł.

Spółka wybudowała także ponad 261 m sieci wodociągowej w ulicy Piłkarskiej stwarzając tym samym możliwość podłączenia się do nowego wodociągu nowobudowanej strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu. Poza nową strażnicą do sieci można podłączyć także tereny inwestycyjne znajdujące się przy ul. Piłkarskiej i znajdujące się tam boisko treningowe.

budowa sieci wodociagowej w ul pilkarskiej

W ubiegłym roku BPK inwestowało także w sieć kanalizacyjną. Ponad 572 tys. zł przeznaczono na przebudowę kanalizacji w ulicy Kruszcowej. Przebudowa dotyczyła blisko 258 m kanału. Realizując inwestycję, usprawniono hydraulikę sieci poprzez jej pogłębienie i likwidację przeciwspadków. Przebudowując sieć na tym odcinku, włączono ją do nowego kanału znajdującego się w ulicach Kędzierzyńskiej i Ułańskiej oraz dokonano rozdziału sieci ogólnospławnej na sanitarną i deszczową. Do tej pory na tym odcinku sieć była niewydajna i zdarzało się, że dochodziło do zalań pobliskiej posesji. Realizacja zadania wpłynie na mniejszą liczbę awarii.

Sporą kwotę BPK przeznaczyło także na remonty. Najwięcej kosztował ten przeprowadzony na przepompowni ścieków „Śródmieście”. W ramach zrealizowanych prac zhermetyzowano zbiorniki ścieków poprzez wymianę ich pokrycia. Do tej pory były one wykonane z blachy trapezowej, która uległa całkowitemu zniszczeniu. Z tego powodu stara konstrukcja została rozebrana, a blachę zastąpiono bardziej wytrzymałym materiałem, czyli laminatem poliestrowo-szklanym. Nowe pokrycia są szczelne, dlatego praca przepompowni nie będzie już tak uciążliwa dla mieszkańców jak dotychczas. Poza wymianą pokryć zbiorników w obrębie budynków przepompowni wymieniono także pokrycia podłóg, drzwi wejściowe, bramy wjazdowe dla wciągników oraz rynny. Wykonane prace są pierwszym etapem hermetyzacji zbiorników ścieków. Kolejne będą realizowane w 2020 roku. Do tej pory koszt hermetyzacji wyniósł 1,64 mln zł.

W 2019 roku wyremontowano także przepompownię ścieków znajdującą się przy ulicy Przelotowej. Prace obejmowały remont dachu, wymianę obudowy ścian i drzwi oraz zabezpieczenie pokryw komór. Remont kosztował ok. 85 tys. zł. W 2020 roku BPK planuje przeprowadzenie dalszych prac na tym obiekcie.

Działania inwestycyjne i remontowe przeprowadzone w ubiegłym roku to dopiero początek prac, które Spółka zamierza wykonać. W 2020 roku na inwestycje, remonty i utrzymanie infrastruktury Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. planuje przeznaczyć o 130% więcej nakładów finansowych niż w 2019. Spółka zarezerwowała blisko 24 mln zł na inwestycje, ponad 5 mln zł na remonty oraz ponad 3 mln zł na eksploatację. Największa kwota, prawie 14 mln zł, zostanie przeznaczona na infrastrukturę kanalizacyjną, w tym na oczyszczalnie ścieków i przepompownie. Na infrastrukturę wodociągową BPK przeznaczy blisko 4,5 mln zł. Ponad 6 mln zł Spółka wyda na pozostałe inwestycje związane z jej działalnością.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon

czytaj więcej:

Smacznie i zdrowo pod Twoje drzwi. Najlepsze diety pudełkowe. Sprawdź te oferty

Smacznie i zdrowo pod Twoje drzwi. Najlepsze diety pudełkowe

Ferie Last Minute zdjęcie główne do artykułu

Ferie zimowe 2023 last minute. Fajne oferty

Zdjęcie Główne

Nowe, atrakcyjne oferty w Kolejach Śląskich! Sprawdź i jedź

Zima powraca do ośrodka narciarskiego SPORTDOLINA BYTOM!

Zima powraca do ośrodka narciarskiego SPORTDOLINA BYTOM!

Sprawdzony pomysł na prezent pod choinkę

Sprawdzony pomysł na prezent pod choinkę

Dlaczego warto robić zakupy spożywcze przez internet?

Dlaczego warto robić zakupy spożywcze przez internet?

Happy School Bytom

Od czego zacząć naukę angielskiego?