Rekrutacja do szkół średnich rozpocznie się 15 czerwca

Ministerstwo Edukacji Narodowej podało terminy rekrutacji do szkół średnich. Wnioski o przyjęcie do wybranych placówek można składać od 15 czerwca do 10 lipca.

Byt girl 3718537 1280

Z kolei od 31 lipca do 4 sierpnia uczniowie będą mieli czas na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie dotyczące wyniku egzaminu ósmoklasisty. W tym terminie kandydaci będą także mogli zmienić m.in. szkołę, w której chcą podjąć naukę.

Ważne terminy:

  • do 10 lipca należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły,
  • do 31 lipca zostaną ogłoszone wyniki egzaminu ósmoklasisty, a absolwenci odbiorą zaświadczenia o wyniku egzaminu,
  • do 4 sierpnia uczniowie muszą dostarczyć do szkoły zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • 12 sierpnia 2020 r. zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkół,
  • od 13 do 18 sierpnia w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego,
  • 19 sierpnia opublikowane zostaną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Jak precyzuje ministerstwo, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Co więcej, wyniki postępowania rekrutacyjnego także mogą zostać podane na stronach internetowych szkół.

fot. pixabay.com

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon