Bytomianka będzie miała wpływ na reformę systemu planowania przestrzennego

Olbrzymi sukces bytomianki! Sylwia Widzisz-Pronobis, architektka i społeczniczka została powołana do zespołu doradczego przy ministrze rozwoju, który pomoże przy opracowaniu nowej ustawy planistycznej.

Byt sylwia widzisz pronobis

25 maja wiceminister Robert Nowicki powołał 25-osobowy zespół, który zajmie się zmianami w gospodarowaniu przestrzennym. Przewodniczącą została Agnieszka Pakulska, Dyrektor Departamentu Planowania Przestrzennego w Ministerstwie Rozwoju, a wśród członków zespołu znalazła się Sylwia Widzisz-Pronobis.

- Moja rola to przede wszystkim uwzględnienie roli dialogu społecznego i włączania mieszkańców w procesy planistyczne. Rozwijam ten temat w doktoracie na politechnice śląskiej, w projektach power 2.19, gdzie jestem urbanistką wspierającą gminy w poszerzaniu partycypacji w planowaniu przestrzennym, a w Kongresie Ruchów Miejskich jest to moje główne zadanie, czyli dbanie o wpływ na legislację tak, żeby udział mieszkańców w planowaniu przestrzennym był realny, a nie fasadowy – wyjaśnia Sylwia Widzisz-Pronobis.

Pełny skład zespołu:

 1. Robert Ast
 2. Krzysztof Badora
 3. Maciej Borsa
 4. Marcin Brataniec
 5. Sławomir Flanz
 6. Tomasz Gamdzyk
 7. Anna Grzejdziak
 8. Teobald Jałyński
 9. Marta Jaskulska
 10. Leszek Jastrzębski
 11. Agnieszka Kalinowska-Sołtys
 12. Ewa Klimkowska-Sul
 13. Filip Koczorowski
 14. Hanna Kowińska
 15. Paulina Legutko-Kobus
 16. Piotr Lewicki
 17. Bartosz Macikowski
 18. Maciej Nowak
 19. Jakub Pietruszewski
 20. Marek Piwowarski
 21. Filip Sokołowski
 22. Barbara Szulczewska
 23. Sylwia Widzisz-Pronobis
 24. Leszek Wiśniewski
 25. Mateusz Wojcieszak

Zespół stanowi organ doradczy, który z założenia ma wspomagać prace resortu nad opracowaniem projektu nowej ustawy Prawo o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w celu gruntownej reformy całego systemu planistycznego. Do jego zadań będzie należało m.in. przygotowywanie rekomendacji w zakresie opracowania reformy systemu planowania przestrzennego oraz przedstawianie ministrowi stanowiska do uwag zgłaszanych w toku procesu legislacyjnego do projektów regulacji przygotowanych z uwzględnieniem wyników prac zespołu.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon