Liczba bytomian nieustannie maleje

Mieszkańców Bytomia wciąż ubywa. Zgodnie raportem dotyczącym zmian w strukturze ludności opublikowanym przez Główny Urząd Statystyczny, liczba bytomian w ciągu minionego roku spadła o 1532 osób.

Byt bytomfoto

Liczba mieszkańców Bytomia spadła o 1532 osób

Według stanu na 31 grudnia 2019 r. Bytom liczył 165263 mieszkańców. W ciągu minionego roku w naszym mieście urodziło się 1388 dzieci, a zmarło 2128 osób – zanotowano więc ujemny przyrost naturalny, o 740 osób. Do Bytomia w 2019 r. przeprowadziło się 1257 osób, ale wyjechało aż 2009 – saldo emigracji też jest ujemne i wynosi -752 mieszkańców. Główny Urząd Statystyczny podaje także liczbę zawartych małżeństw i w naszym mieście w ubiegłym roku było ich 800.
Według statystyk podanych przez GUS na 1000 mieszkańców w Bytomiu przyrost naturalny wynosi -4,5, a saldo migracji także -4,5.

Jak wypada Bytom na tle sąsiednich miasta?

Według raportu opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny w województwie śląskim na 1000 mieszkańców przyrost naturalny wynosi średnio -2,5, a saldo migracji -1,0. Ujemne wyniki zanotowały także sąsiednie miasta.

W Katowicach przyrost naturalny wynosi -3,5, a saldo migracji -2,4. W Rudzie Śląskiej przyrost naturalny to -1,8, a saldo migracji -3,2. W Chorzowie przyrost naturalny wynosi -4,9, a saldo emigracji -1,9. W Świętochłowicach przyrost naturalny to -5,2, a saldo migracji -4,7. W Siemianowicach Śląskich przyrost naturalny wynosi -3,6, a saldo migracji -1,0, w Piekarach Śląskich odpowiednio -3,3 oraz -2,0.

W cały kraju w 2019 roku liczba ludności spadła o 28 572 osoby i według stanu na 31 grudnia 2019 r. wynosi 38 382 576 osób. Przyrost naturalny wynosi -0,9, ale jest dodatnie saldo migracji i wynosi 0,2. Jak wskazuje GUS pozytywnym zjawiskiem jest utrzymująca się niska umieralność niemowląt. Zmarło ok. 1,4 tys. dzieci w wieku poniżej 1 roku życia. W Bytomiu w ubiegłym roku zmarło 8 niemowląt.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon