Zielona rewolucja na Rynku odroczona

W maju Miejski Zarząd Dróg i Mostów ogłosił przetarg, mający na celu wyłonienie firmy, która podejmie się zagospodarowania zieleni na Rynku w Bytomiu. Nie udało się. Jak się okazuje, żaden wykonawca nie był zainteresowany ofertą.

Byt rynekwbytomiu

- W wymaganym terminie, czyli do 5 czerwca 2020 roku, do godz. 10.00 nie wpłynęła żadna oferta. W związku z tym dziękuję za udział w otwarciu ofert. Komisja przystąpi do dalszych prac – poinformował przewodniczący komisji.

Czego dokładnie dotyczyło zamówienie?

Przedmiotem zamówienia było zagospodarowanie zieleni na Rynku w Bytomiu, a zakres prac obejmował m.in.: remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej, demontaż ławek umożliwiający ich ponowny montaż, wykonanie fundamentów betonowo – żelbetowych pod elementy małej architektury, montaż konstrukcji spawanych – pergole (4 sztuki), ustawienie koszy na śmieci z odzysku, zabezpieczenie drzew obręczami stalowymi oraz zakup donic drewnianych wraz z napełnieniem ich ziemią oraz obsadzeniem roślinami bylinowymi i pnączami.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon