Unijne inwestycje i zakup majątku ciepłowniczego przez PEC

Od 2017r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu realizuje projekty dofinansowane z UE w ramach POIiŚ 2014-2020 ze środków Funduszu Spójności (FS). W latach 2017-2020 PEC zbuduje ok. 25,6 km sieci ciepłowniczych oraz 301 węzłów cieplnych. W 2020 roku prace prowadzone są w: Śródmieściu, Łagiewnikach, Szombierkach, Karbiu, Miechowicach i Rozbarku. Oprócz prowadzonych inwestycji, Spółka w ostatnim czasie zakupiła majątek ciepłowniczy Rejonowej Spółki Ciepłowniczej Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu.

Byt prace ziemne pec

Zakupiona infrastruktura to ok. 7,5 km sieci ciepłowniczych oraz 32 węzły cieplne. Majątek znajduje się na Rozbarku w rejonie ulic: Tuwima, Kilara, Chorzowskiej, Witczaka; w Centrum w rejonie ulic: Katowickiej, Józefczaka, Miarki, Rostka, Moniuszki, Placu Sikorskiego oraz na Zamłyniu. Nowymi klientami, oprócz mieszkańców, staną się znane jednostki użyteczności publicznej, m.in.: Opera Śląska, Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia, IV Liceum Ogólnokształcące itp. Zakup majątku to korzyści dla mieszkańców, nowych odbiorców i PECu. Dla Spółki to przede wszystkim powiększenie rynku zbytu oraz możliwość rozwoju zasobów. Dla nowych odbiorców to zmniejszenie opłaty przesyłowej, unowocześnienie infrastruktury i bezpieczne dostawy ciepła, a dla wszystkich mieszkańców możliwość nowych podłączeń, dzięki którym będzie można ograniczyć poziom niskiej emisji.

PEC w dalszym ciągu prowadzi projekty z zakresu poprawy jakości powietrza oraz unowocześnienia istniejącej infrastruktury ciepłowniczej. Pierwszy z nich to: „Modernizacja gospodarki cieplnej dla gmin: Bytom i Radzionków - 2015-2020”. 2020 rok jest czwartym i zarazem ostatni rokiem realizacji, w którym zbudowanych zostanie 11 węzłów cieplnych oraz ok. 4,2 km sieci ciepłowniczych.

Od 2019r. prowadzona jest inwestycja pn.: „Modernizacja systemu ciepłowniczego wraz z likwidacją niskiej emisji na terenie miasta Bytom w latach 2019-2023”. Przedsięwzięcie przewidziane jest do 2022r. W 2020r. zaplanowano budowę 18 węzłów cieplnych oraz ok. 1,7 km sieci ciepłowniczych.

W odpowiedzi na zainteresowanie mieszkańców dotyczące możliwości nowych podłączeń, Spółka opracowała wniosek, który otrzymał dofinansowanie z FS, jest to projekt pn.: „Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Bytom
w latach 2020-2021”. W 2020r. zaplanowano budowę 5 węzłów cieplnych oraz ok. 0,3 km sieci ciepłowniczych.

Podstawowe efekty realizacji trzech ww. projektów to: zmniejszenie zużycia energii końcowej ok.: 48 372 GJ/rok, uniknięte emisje CO2 ok.: 4 657 Mg/rok, zmniejszenie emisji pyłów ok.: 27 Mg/rok, bezpieczne dostawy Ciepła Systemowego, ograniczenie poziomu niskiej emisji oraz wyeliminowanie zagrożenia występowania czadu w podłączonych budynkach.

W latach 2021-2022 zaplanowanych do budowy jest ok. 41 węzłów cieplnych oraz ok. 4 km sieci ciepłowniczych. Dzięki podjętym działaniom w latach 2017-2022 PEC zbuduje ok. 343 węzły cieplne i ok. 28 km sieci ciepłowniczych. Da to wymierny efekt w postaci redukcji emisji pyłów do środowiska, tj. ok. 45 Mg/rok.

Docierają do nas sygnały od mieszkańców sąsiadujących bezpośrednio z naszymi zrealizowanymi inwestycjami, którzy już odczuwają poprawę jakości powietrza. Dziękujemy wszystkim, którzy razem z nami prowadzą działania przyczyniające się do ograniczenia występowania zjawiska smogu.

pec spotkanie z dziecmi

Spółka od początku realizacji projektów prowadzi ich kampanie informacyjno – promocyjne. Działania obejmują m.in.: tablice informacyjne / pamiątkowe, informacje prasowe i w Internecie oraz spotkania edukacyjne w przedszkolach i szkołach. Zajęcia prowadzone są łącznie z „Lekcjami Ciepła” – kampanią promocyjną Ciepła Systemowego. W roku szkolnym 2019/2020 odbyło się 36 lekcji, w których wzięło udział ok. 800 dzieci z bytomskich i radzionkowskich placówek oświatowych. W trakcie spotkań dzieci poznały: elementy infrastruktury ciepłowniczej, metody wytwarzania i sposoby oszczędzania ciepła, dowiedziały się co to jest zjawisko niskiej emisji oraz jak można ograniczyć jego występowanie, a także uczestniczyły w różnego rodzaju konkursach.

Ze względu na panującą pandemię zostały zawieszone spotkania z dziećmi i z dorosłymi mieszkańcami. Zapraszamy na Bytomski Alarm Smogowy i Radzionkowski Alarm Smogowy, gdzie publikujemy dla najmłodszych cykl PEC DZIECIOM. Aktualnie działania informacyjno – promocyjne prowadzone są głównie poprzez www.pec.bytom.pl oraz konta PEC na Facebooku i Instagramie.

logo FS poziom

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon