Zabytkowy gmach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego odzyskuje dawną świetność

Gmach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Piekarskiej 18-20 po wielu latach doczekał się gruntownej modernizacji. Prace remontowe potrwają do końca tego roku. Ocieplono już ścianę szczytową, wymieniono okna i drzwi, a teraz czas na czyszczenie elewacji.

Byt piekarska18

Przypomnijmy, że gmach oddano do użytku w maju 1894 roku, a autorem projektu najstarszej części, pokrytej od frontu żółtą, glazurowaną cegłą, był Paul Jackisch, który zaprojektował także m.in.: kompleks sądowo-więzienny w Bytomiu, Szkołę Muzyczną im. F. Chopina w Bytomiu, Kościół Świętej Trójcy w Bytomiu czy nieistniejący już ratusz.

W 1909 roku budynek przedłużono wzdłuż ul. Piekarskiej na południe, a w 1927 roku, zgodnie z wytycznymi projektu stworzonego przez bytomskiego architekta Theodora Ehla, dobudowano skrzydło północne na rogu dzisiejszej ul. Piekarskiej i Piłsudskiego. Pierwotnie mieściła się tutaj Średnia Katolicka Szkoła Żeńska, którą prowadziły sprowadzone do Bytomia Siostry Szkolne de Notre Dame. Z kolei po II wojnie światowej ulokowano tu siedzibę m.in. Państwowego Gimnazjum i Liceum Żeńskiego, które później przekształcono w I Liceum Ogólnokształcące im. L. Radziejewskiej. Natomiast w latach 1983 - 2006 działał tu Zespół Szkół Medycznych, a obecnie, od wielu lat, w gmachu działa Wydział Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Czas na remont!

Realizowana inwestycja to „Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń oraz termomodernizacja budynku Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu (obecnie Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu) przy ul. Piekarskiej 18 do aktualnie obowiązujących przepisów”. Przedsięwzięcie to zostało podzielone na dwa etapy. - W ramach I etapu realizacji inwestycji, który już się zakończył, wykonano prace związane z modernizacją budynku. Ocieplono ścianę szczytową obiektu, wymieniono okna, drzwi oraz centralne ogrzewanie, a także wykonano nową wentylację mechaniczną. Prowadzone były również roboty budowalne, które pozwoliły przebudować pomieszczenia tak, by były nie tylko estetyczne i komfortowe, ale również dostosowane do obowiązujących przepisów, w tym przeciwpożarowych – informuje Bożena Langner p.o. rzecznika prasowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Obecnie trwa II etap realizacji inwestycji, w ramach którego prace budowalne są kontynuowane. Wykonawca przystąpił także do czyszczenia elewacji z cegły klinkierowej od strony ulicy Piekarskiej, dzięki czemu obiekt odzyska dawny blask. - Realizacja inwestycji pozwoli również na dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wartość inwestycji to 24.976.567,23 złotych brutto, w tym 1.402.423,91 złotych brutto to dofinansowanie unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, a 23.574.143,32 złotych brutto to środki własne SUM – dodaje Bożena Langner. Zgodnie z planami remont zostanie zakończony do końca grudnia tego roku.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon