To koniec targowiska na Stroszku? Rozwiązano umowę dzierżawy

Będziemy się musieli pożegnać z targowiskiem na Stroszku? Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu podjął decyzję o rozwiązaniu umowy dzierżawy terenu przy ul. Strzelców Bytomskich ze Stowarzyszeniem Kupców Cider Centrum. Dla przedsiębiorców, którzy chcą dalej prowadzić działalność poza targowiskiem, Bytom przygotuje propozycję najmu innych lokali w pobliżu.

Byt targ

Stowarzyszenie od miesięcy nie wywiązuje się z zawartej umowy

Niestety, już od półtora roku, mimo pomocy miasta Kupcom Cider Centrum od miesięcy stowarzyszenie nie wywiązuje się z zawartej umowy dzierżawy terenu przy ul. Strzelców Bytomskich. Dlatego Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu podjął decyzję o rozwiązaniu umowy.

- Rozumiemy, że każdy może mieć przejściowe problemy ze spłatą swoich zobowiązań, ale ważne jest, aby dotrzymywać warunków udzielonej pomocy. Stowarzyszenie Kupców Cider Centrum od dłuższego czasu nie wywiązuje się z umowy, dlatego jesteśmy zmuszeni ją rozwiązać – mówi Wojciech Harmansa, dyrektor MZDiM.

Obniżki czynszu nie przynosiły rezultatów

Wsparcie stowarzyszenia ze strony miasta było duże. Bytom obniżył specjalnie dla kupców wysokość czynszu dzierżawnego z 8 tys. zł miesięcznie do 5,1 tys. zł. Dodatkowo miasto już od 2018 roku dwukrotnie udzieliło pomocy de minimis stowarzyszeniu.

- Od początku 2019 r. spotykamy się z kupcami i wyciągamy do nich pomocną dłoń. W 2019 r. cofnęliśmy wypowiedzenie umowy dzierżawy terenu pod warunkiem terminowej spłaty zobowiązań, ograniczyliśmy powierzchnię targowiska, aby stowarzyszenie dało sobie radę ze spłatą czynszu. W ostatnich miesiącach obniżyliśmy nawet wysokość opłat o 50% ze względu na pandemię – mówi Michał Bieda, wiceprezydent Bytomia.

Warto przypomnieć, że rozwiązana umowa dzierżawy była zawarta tylko i wyłącznie ze stowarzyszeniem, a nie poszczególnymi kupcami. Dla pojedynczych przedsiębiorców, którzy chcą dalej prowadzić działalność poza targowiskiem, Bytom ma przygotować propozycję najmu lokali użytkowych w pobliżu dotychczasowego miejsca prowadzenia działalności.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon