Szpital przy ul. Batorego dalej się rozbudowuje

Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego nr 2 nie zwalnia tempa. Po utworzeniu Śląskiego Centrum Perinatologii, Ginekologii i Chirurgii Płodu trwa tam właśnie budowa Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki Nowotworów.

Byt przebudowa szpitala nr 2

27 marca ubiegłego roku szpital ogłosił przetarg na wykonawcę przebudowy i modernizacji budynków placówki. Pełna nazwa projektu brzmi: „Organizacja Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki Nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2”.

Czym będzie Śląskie Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki Nowotworów?

W praktyce oznacza to rozbudowę i unowocześnienie obiektów szpitala. Budynek VII zostanie zmodernizowany oraz połączony z budynkiem VI, gdzie mieszczą się pracownie istotne dla sprawnego funkcjonowania szpitala. Wśród nich sale: RTG, TK, laboratorium bakteriologiczne, czy pracownia histopatologiczna. Realizacja projektu umożliwi polepszenie jakości świadczonych usług oraz zwiększenie dostępności do procedur medycznych dla pacjentów.

Prace dotyczące budynku nr VII będą polegały na podniesieniu poddasza użytkowego, rozbudowie istniejących pięter oraz powiększeniu o czterokondygnacyjny obiekt zmieniający powierzchnię istniejącego już segmentu placówki. Umożliwi on komunikację na dwóch kondygnacjach przyziemia i parteru budynków.

Nowa część obiektu zostanie przeznaczona na Oddział Chorób Wewnętrznych, Angiologii, i Medycyny Fizykalnej. W jego skład wchodzić będą: pracownia angiologiczna, endoskopowa oraz nieinwazyjnych badań układu krążenia, sale pacjenckie w ramach oddziału szpitalnego oraz pomieszczenia terapii zajęciowej. Na Oddziale przewidziane jest miejsce dla 65 pacjentów.

Dodatkowo w projektach należało uwzględnić zakup wyposażenia szpitalnego, między innymi: łóżek szpitalnych, aparatury medycznej czy sprzętów do sal chorych.

Jeden przetarg nie wystarczył

Do konkursu zgłosiły się cztery firmy: z Warszawy, Gliwic i Tych. Po dwukrotnym rozpatrzeniu ofert zdecydowano się na unieważnienie postępowania. Część projektów nie spełniała istotnych wymogów zamówienia lub błędnie wyceniała wartość projektu. Propozycje pozostałych przedsiębiorstw znacznie przekraczały przewidziany budżet. Szpital planował przeznaczyć na inwestycję kwotę 18 milionów złotych. Najtańsza oferta przekraczała ten limit aż o 10 milionów (dokładny koszt: 28 456 050 złotych).

Wyniki drugiego konkursu

Niedługo po zakończeniu przetargu, 7 czerwca, ogłoszono nowy nabór projektów. Tym razem do konkursu przystąpiły tylko dwa przedsiębiorstwa: Lider Konsorcjum: Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego oraz Erbud Spółka Akcyjna Warszawa. Obydwie firmy brały udział w poprzednim postępowaniu. Tym razem przetarg został rozstrzygnięty i szpital zdecydował się na ofertę śląskiego przedsiębiorstwa. Zaproponowana przez Mostal cena wyniosła ponad 21 milionów, jednak wciąż była niższa od propozycji Erbudu. Oczywiście zleceniodawcy w swojej ocenie uwzględniali nie tylko koszty inwestycji, ale także okres gwarancji prac budowlanych oraz wyposażenia obiektów. Za niedługo, 5 sierpnia minie rok od ogłoszenia wyniku konkursu. Na realizację swojego projektu firma Mostal dostała wtedy 20 miesięcy. Projekt otrzymał dofinansowanie z funduszu Unii Europejskiej.

Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki Nowotworów to nie pierwsza taka inwestycja bytomskiego szpitala. W listopadzie 2016 roku otwarto tam Śląskie Centrum Perinatologii, Ginekologii i Chirurgii Płodu. Projekt kosztował 23 miliony złotych. Placówka powstała, by pomagać pacjentkom w ciążach wysokiego ryzyka oraz noworodkom.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon