Zalegasz z czynszem w Bytomskich Mieszkaniach? Dług możesz odpracować

Utrata tytułu prawnego do lokalu, windykacja lub nawet eksmisja – to skutki niepłacenia za czynsz. By nie dopuścić do takich sytuacji Bytomskie Mieszkania oferują kilka wariantów pomocy dla dłużników.

Byt srodmiescie bytomia

- Bytomskie Mieszkania proponują osobom, które mają zadłużenie czynszowe szeroki wachlarz możliwości zmniejszenia długu. Mimo sytuacji z koronawirusem w pierwszym półroczu 2020 roku około 60 osób odpracowało na rzecz gminy dług wynoszący w sumie prawie 140 tys. zł – mówi Waldemar Gawron, zastępca prezydenta Bytomia.

Warianty pomocy dłużnikom

Każdemu lokatorowi, który zalega z płatnościami w Bytomskich Mieszkaniach są przedstawiane indywidualne propozycje zmniejszenia długu np.:

  • ulgi w postaci rozłożenia zaległości na raty czy odroczenie terminów zapłaty (co roku do Bytomskich Mieszkań wpływa 700 takich wniosków),
  • zmiana lokali na mniejsze przy pomocy Bytomskich Mieszkań (mniejsze koszty utrzymania mniejszych metrażowo mieszkań pozwalają lokatorom na spłatę starych zobowiązań)
  • odpracowanie należności za lokale mieszkalne poprzez wykonywanie drobnych prac np.: sprzątanie, malowanie, prace budowlane czy utrzymywanie czystości budynku i jego otoczeniu.

Jak zgłosić się do odpracowania?

Dłużnik musi zgłosić się do Bytomskich Mieszkań lub Punktu Obsługi Mieszkańca w swojej dzielnicy i zadeklarować chęć odpracowania zadłużenia. Prace te to głównie czynności konserwatorskie takie jak: tapetowanie, naprawa mebli, czy malowanie. Osoby, które kochają zieleń mogą zostać przydzielone do sadzenia kwiatów, pielęgnacji roślinności czy porządkowania terenów zielonych. Sposób odpracowania jest dobierany indywidualnie. Prace te nie kolidują też ze stałym zatrudnieniem dłużnika (godziny prac są elastyczne, dostosowane do potrzeb i możliwości).

Kto może się o to ubiegać?

Do odpracowania zaległości może zgłosić się każda pełnoletnia osoba korzystająca z lokalu mieszkalnego. Istnieje również możliwość rodzinnego odpracowania długu, co oznacza, że pełnoletnie dzieci mogą pomóc rodzicom w zmniejszeniu zadłużenia. Osoby, które decydują się na taką formę uregulowania należności, nie otrzymują wynagrodzenia za pracę. Pomniejszają jednak swoje zobowiązania wobec Bytomskich Mieszkań. By przyspieszyć dłużnikom proces odpracowania zaległości czynszowy zmieniła się również stawka godzinowa na 13,70 zł. Wcześniej za godzinę pracy, w zależności od wykonywanych obowiązków, stawka za godzinę wynosiła 6-10 zł.

Od kwietnia 2020 roku zadłużeni lokatorzy mogę się również ubiegać o przywrócenie im tytułu prawnego do zajmowanego lokalu, jeśli będą regulować swoje zobowiązania w systemie ratalnym. Tytuł prawny można odzyskać, jeśli zostanie spełniony jeden z dwóch warunków w odniesieniu do zadłużenia. Pierwszy – zadłużenie w systemie ratalnym jest spłacane w pełnej kwocie i co najmniej przez pięć miesięcy bądź zawarta została umowa na odpracowanie długu. Warunkiem jest również odpracowanie długu przez okres co najmniej pięciu kolejnych miesięcy. Niezależnie od tego na jaką formę spłaty należności się zdecydujemy, kluczowe jest bieżące regulowanie aktualnych zobowiązań tj. czynsz i opłata za media.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon