Prezydent się rozliczył. Radni udzielili Wołoszowi absolutorium

Zarząd miasta był dziś rozliczany przez radnych z efektów swojej pracy w minionym roku. Mariusz Wołosz musiał nie tylko udowodnić, że należycie gospodarował pieniędzmi bytomian, lecz też, że właściwie zarządzał miastem.

Byt wolosz na sesji absolutoryjnej

Do niedawna rady miejskie oceniały co roku włodarzy miast jedynie w zakresie realizacji budżetu. Nieudzielenie absolutorium mogło skutkować rozpisaniem referendum w sprawie odwołania gospodarza gminy, który zdaniem rajców źle wydawał publiczne środki. Taka sytuacja miała miejsce w Bytomiu w 2017 roku, gdy Regionalna Izba Obrachunkowa wydała negatywną opinię w sprawie wykonania budżetu miasta, na podstawie czego Rada Miejska nie udzieliła Damianowi Bartyli absolutorium. W następstwie czego przeprowadzono referendum.

Od 2019 roku prezydenci i burmistrzowie muszą nie tylko wykazać, że zrealizowali budżet w zgodzie z obowiązującymi przepisami, ale także przedstawić raport o stanie miasta, który jest podstawą do przyznania im wotum zaufania. Dokument ten musi przedstawiać kondycję lokalnego samorządu w takich dziedzinach jak np. gospodarka, inwestycje, zagospodarowanie przestrzenne, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, kultura i sport, mienie komunalne, czy środowisko. Raport dotyczący stanu Bytomia w 2019 roku spisano na blisko 150 stronach. Z jego pełną treścią można zapoznać się pod tym linkiem.

Podczas dzisiejszej sesji prezydent Mariusz Wołosz wraz ze swoimi zastępcami Michałem Biedą, Adamem Frasem i Waldemarem Gawronem, a także Ewą Tomczak, skarbniczką miasta oraz Mirosławem Luksem przedstawili niezbędne sprawozdania. Prezentacja raportów oraz późniejsza dyskusja radnych trwały kilka godzin. Z przebiegiem całego posiedzenia można zapoznać się za sprawą nagrania z sesji dostępnego w internecie.

https://www.youtube.com/watch?v=beYJjBKiSzY

Za przyznaniem prezydentowi Bytomia wotum zaufania głosowało 21, przeciw była trójka radnych Bytomskiej Inicjatywy Społecznej. Za przyznaniem absolutorium głosowało 20 radnych, trzech było przeciw, natomiast Marek Wilk wstrzymał się od głosu. W przypadku rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019 również zagłosowało za 20 członków rady, lecz głosy przeciw oddali Tomasz Kupijaj i Robert Rabus, a wstrzymali się Michał Lewicki i Marek Wilk.

- Serdecznie dziękuję za udzielenie absolutorium i wotum zaufania - powiedział po głosowaniach Mariusz Wołosz. - Cieszę się, że dla zdecydowanej większości z państwa liczą się fakty, liczy się skuteczne działanie, liczą się wyniki finansowe, liczą się te dobre rzeczy, które posuwają miasto do przodu i za to państwu bardzo serdecznie dziękuję - dodał prezydent.

fot. G. Goik / UM Bytom

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon