Rodzaje nawozów

Nawozy są to substancje, które zawierają składniki pokarmowe potrzebne roślinom do prawidłowego rozwoju oraz wzrostu. Substancji tych dostarczamy roślinom w procesie nawożenia, czyli podczas zabiegu polegającego na zastosowaniu nawozów za pomocą różnych technik i sposobów. Składniki pokarmowe zawarte w nawozach są roślinom niezbędne, ponieważ ich zawartość w glebie często jest niewystarczająca, dlatego rola nawożenia jest kluczowa.

Byt rodzaje nawozow

Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów, ze względu na skład możemy podzielić je na nawozy naturalne i organiczne oraz mineralne jednoskładnikowe i wieloskładnikowe. Nawozy do warzyw do nabycia tutaj.

Nawozy naturalne i organiczne

Stanowią naturalne źródło składników pokarmowych, a ich rola jest szczególnie cenna, ponieważ poprawiają właściwości, strukturę gleby i zwiększają zawartość próchnicy. Do nawozów naturalnych zaliczamy obornik, gnojówkę i gnojowicę. Nawozy organiczne to substancje organiczne oraz ich mieszanki m.in. komposty. Ważną podgrupę stanowią tutaj nawozy zielone, czyli rośliny, które uprawiane są specjalnie w celu użyźnienia tj. łubin, wyka, peluszka, koniczyna czy seradela. Użyźniają glebę, poprawiając jej właściwości fizyczne, chemiczne oraz biologiczne.

Obornik to nic innego jak mieszanka odchodów zwierzęcych oraz ściółki. Najlepiej stosować go w formie przekompostowanej, ponieważ składniki pokarmowe są lepiej przyswajalne dla roślin. W dodatku można go używać również wiosną, a nie tylko jesienią tak jak w przypadku obornika świeżego. Gnojowicę stosujemy głównie na glebach o średniej lub ciężkiej strukturze, pod uprawę roślin o długim okresie wegetacji. Jest nawozem bogatym w azot i potas, wymagającym uzupełnienia fosforem.

Komposty to bogata mieszanka odpadów tj. resztki roślinne, liście, obornik, gnojowica, darń itp., które są bogate w substancje odżywcze. W porównaniu do obornika mają szybsze działanie, a składniki pokarmowe w nich zawarte są lepiej wykorzystywany przez rośliny.

Nawozy mineralne pojedyncze

Nawozy mineralne to nawozy nieorganiczne, które produkowane są podczas procesów chemicznych lub przerobu surowców mineralnych. Nawozy pojedyncze zawierają tylko jeden składnik pokarmowy. Najważniejsze z nich to nawozy:

  • Azotowe – najczęściej występują w formie nawozów amonowych (siarczan amonu), saletrzanych (saletra wapniowa) lub saletrzano - amonowych (saletra amonowa).
  • Fosforowe – dzielimy je na nawozy szybko działające oraz wolno działające. Pierwsza grupa, czyli superfostaty, jest rozpuszczalna w wodzie. Grupa druga, czyli mączki fosforytowe i kostne, rozpuszcza się w kwasach.
  • Potasowe – dzielą się na chlorkowe oraz siarczanowe. Pierwszą grupę zdominowały sole potasowe chlorkowe, które są często wybieranym nawozem na rynku. Z kolei najpopularniejszym nawozem siarczanowym jest siarczan potasu.

Oprócz tego wyróżniamy również mniej kluczowe, ale również istotne nawozy magnezowe, wapniowe i siarkowe.

Nawozy mineralne wieloskładnikowe

Do tej grupy nawozów mineralnych zaliczamy nawozy dwuskładnikowe, które są połączeniem dwóch makroskładników np. azotu z potasem lub potasu z fosforem, oraz nawozy trójskładnikowe z trzema makroskładnikami naraz. Często zawierają również mikroelementy oraz dodatkowe makroskładniki. Dzielimy je na kompleksowe oraz mieszane. Nawozy mieszane wytwarzane są poprzez mechaniczne zmieszanie nawozów pojedynczych. Kompleksowe powstają na drodze chemicznego połączenia składników pokarmowych podczas procesów technologicznych, są bardziej skoncentrowane, a ich przy ich stosowaniu występuje mniejsze ryzyko zasolenia gleby.

Rodzaje nawozów - działanie, termin stosowania i forma

Nawozy możemy również podzielić ze względu na termin ich stosowania, sposób działania oraz postać. Jeśli chodzi o termin stosowania wyróżniamy uniwersalne preparaty całosezonowe, wiosenne zawierające zazwyczaj więcej azotu oraz jesienne, obfitujące w potas i fosfor.

Ze względu na sposób działania nawozy dzielimy na zwykłe i wolno działające. Działanie zwykłych jest szybsze oraz bardziej intensywne, dlatego wymagają częstszego stosowania i rozważnego dawkowania. Składniki pokarmowe zawarte w preparatach wolno działających są stopniowo uwalniane i pobierane przez rośliny, dlatego ich działanie jest wydłużone i mocno ograniczają częstotliwość nawożenia. Występuje w formie granulowanej.

Oprócz preparatów granulowanych w sklepach znajdziemy również nawozy płynne, które mieszamy z wodą i tak przygotowany roztwór stosujemy do podlewania roślin lub też dolistnie.

Szeroki wybór nawozów znajdziesz tutaj: https://sklep-nasiona.pl/nawozy/

Materiał Partnera

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon