Miasto szuka kupca na 3,5 ha pokopalnianych terenów

Pogórnicze grunty sąsiadujące z nowopowstałym parkiem handlowym przy ulicy Wrocławskiej zostały wystawione na sprzedaż. Czy znajdzie się kupiec na ich zagospodarowanie?

Byt tereny kwk centrum

Miasto Bytom po raz drugi rozpisało przetarg na sprzedaż terenów o powierzchni ponad 3,5 ha po dawnej hałdzie Kopalni Węgla Kamiennego Centrum. Nieruchomość choć jest atrakcyjnie zlokalizowana, bo znajduje się przy Drodze Krajowej nr 94 i planowanej Bytomskiej Centralnej Trasie Północ-Południe, to ze względu na jej wcześniejsze wykorzystanie nie jest prosta do zagospodarowania. Przed ewentualną zabudową działek konieczne może być sporządzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, aby wskazać możliwości posadowienia i lokalizacji budynków. W dodatku teren jest nierówny, dlatego inwestor będzie musiał liczyć się z potrzebą jego niwelacji, natomiast występują na nim liczne szyby porudne i szybiki, które stanowią potencjalne zagrożenie.

Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom na powyższym terenie dopuszcza się wznoszenie zabudowy przemysłowej, usługowo-technicznej (np. magazyny) i usług publicznych (oświata, kultura, administracja, służba zdrowia, kult religijny itp.). W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się: likwidowana kopalnia Centrum, tereny pokolejowe, a także niedawno wybudowany park handlowy ze sklepami Lidl, Media Expert, KiK, TEDi, Rossmann oraz Żabka. Oprócz tego w pobliżu jest również pętla tramwajowa, zespół garaży i duże osiedla mieszkaniowe.

Pierwszy przetarg na sprzedaż tego terenu odbył się pod koniec sierpnia, ale wówczas nikt nie zdecydował się na jego zakup. Miasto postanowiło go powtórzyć. Druga licytacja odbędzie się 20 stycznia przyszłego roku. Cena wywoławcza została obniżona o 25 procent względem pierwszej oferty i wynosi obecnie 1 185 000 zł (ok. 33 zł/m2).

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon