Szkoła Muzyczna w Bytomiu wypięknieje. Ogłoszono przetarg na remont elewacji i zabytkowej auli

Po niedawnej termomodernizacji Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej wreszcie przyszedł czas na odnowę elewacji zabytkowego gmachu oraz wspaniałej sali koncertowej. Placówka ogłosiła przetarg na przeprowadzenie prac.

W 2019 roku zakończyła się warta 12,5 mln zł modernizacja zabudowań Szkoły Muzycznej przy ul. Moniuszki w Bytomiu, która miała przede wszystkim poprawić efektywność energetyczną zabytkowego gmachu i powojennych segmentów. W ramach przedsięwzięcia docieplono piwnice, stropy i ściany, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, instalacje centralnego ogrzewania oraz elektryczną, natomiast stare oświetlenie zastąpiono energooszczędnymi oprawami LED. Ponadto zbudowano instalację wentylacji mechanicznej, instalację fotowoltaiczną na dachu, a także zainstalowano system zarządzania budynkiem.

Wielu bytomian liczyło, że dzięki wspomnianej inwestycji poprawie ulegnie również wygląd zewnętrzny zabytkowej części szkoły, ale niestety zabrakło na to funduszy. Co gorsza, z powodu złego stanu ażurowej attyki na dachu budynku konieczne było zamknięcie chodnika, gdyż kamienne elementy w każdej chwili mogą spaść na przechodniów.

Ta sytuacja może wkrótce się zmienić. W połowie marca dyrekcja placówki ogłosiła przetarg na przeprowadzenie długo wyczekiwanego remontu elewacji oraz auli, w której przed pandemią regularnie były organizowane koncerty uczniów. Prace mają objąć nie tylko oczyszczenie cegieł, ale też m.in. naprawę uszkodzonych elementów, uzupełnienie ubytków, impregnację kamiennych zdobień oraz wymianę obróbek blacharskich wraz z orynnowaniem. Z kolei w sali koncertowej planuje się przeprowadzić renowację oryginalnych elementów wyposażenia (w tym boazerii, stolarki drzwiowej i konstrukcji balkonu), przebudować podesty sceny i balkonowe, a także zamontować nowe fotele na widowni.

Termin składania ofert w przetargu wyznaczono na 31 marca. Wyłoniony wykonawca będzie mieć maksymalnie 200 dni na przeprowadzenie prac, jednak ich rozpoczęcie będzie mogło nastąpić najszybciej 1 maja 2021 r. Gmach przy ul. Moniuszki jest wpisany do rejestru zabytków, dlatego roboty będą musiały być prowadzone pod nadzorem konserwatora. Środki na realizację zadania pochodzą z budżetu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, które jest organem prowadzącym bytomską placówkę.

Szkoła Muzyczna - neogotycka perła architektury

Gmach dawnego gimnazjum humanistycznego wzniesiono w 1870 roku, co czyni go najstarszym zachowanym obiektem szkolnym w Bytomiu. Wybudowano go według projektu architekta Paula Jackischa - twórcy m.in. bytomskiego ratusza (zniszczonego w 1945 r. przez Armię Czerwoną), kościoła św. Trójcy, czy pobliskiego kompleksu sądowo-więziennego. Neogotycki budynek należy do najpiękniejszych zabytków naszego miasta. Od 1945 roku mieści się w nim szkoła muzyczna.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon