Ruszył Budżet Obywatelski. Zgłoś projekt i zmień Bytom

Dzisiaj, 4 maja, rusza kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego. Bytomianie mogą składać wnioski o realizację ciekawych, spoleczenych projektów, które później zostaną poddane głosowaniu. Kwota na projekty w tegorocznym Budżecie Obywatelskim wynosi 5,2 mln złotych.

Byt park bytom

- Zarówno ubiegłoroczna edycja, jak i wcześniejsze odsłony budżetu obywatelskiego pokazały nam, jak aktywni potrafią być mieszkańcy. Trafiło do nas wiele kapitalnych pomysłów, większość z nich jest w fazie realizacji. Liczymy na to, że tegoroczna edycja będzie równie owocna w cenne inicjatywy - mówi prezydent Mariusz Wołosz.

Bytomski Budżet Obywatelski

Budżet partycypacyjny (obywatelski) to narzędzie, które umożliwia realne oddziaływanie mieszkańców na miasto. Od 4 naja do 25 czerwca Bytomianie mogą składać wnioski o realizację spoleczenych projektów. W przygotowaniu wniosku i przejsciu całej procedury pomoze nam nowe wirtualne narzędzie www.bo.bytom.pl.

Jak zgłosić projekt?

Aby złożyć swój wniosek niezbędne jest zebranie minimum 50 podpisów od osób, które poprą daną inicjatywę. Wniosek należy złożyć wraz z wypełnioną listą, którą można pobrać ze strony: https://bo.bytom.pl/

By mieć pewność, że wniosek zostanie pozytywnie oceniony i nie będzie potrzeby jego uzupełnień, już na etapie jego przygotowania warto skonsultować się z pracownikami poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego w Bytomiu lub jednostek organizacyjnych miasta.

- Im lepiej przygotowany projekt, tym większe prawdopodobieństwo, że trafi pod głosowanie. Dlatego zachęcamy do kontaktu z urzędnikami, którzy pomogą nam przygotować dobry projekt mający szansę na realizację. W tym roku wnioskodawcy mają możliwość omówienia projektu z pracownikami jednostek bezpośrednio realizujących projekty w ramach BO Bytom (MZDiM, OSIR oraz Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów UM - mówi wiceprezydent Adam Fras.

Do kiedy można złożyć wniosek?

Projekty przyjmowane są od 4 maja do 25 czerwca 2021 roku. Wnioski można składać poprzez stronę internetową www.bo.bytom.pl, w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, przesyłać listownie, oraz elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP. Po upływie terminu wnioski zostaną zweryfikowane i poddane głosowaniu elektronicznemu, ktore nastąpi na jesień 2021 roku.

Głosowanie tylko elektroniczne

Ze względu na sytuacje, w których głosy zostawalyoddawane podwojnie lub w głosowaniu braly udział osoby nieuprawnione, tegoroczne głosowanie przeprowadzone zostanie tylko w formie elektronicznej poprzez interaktywny formularz udostępniony na www.bo.bytom.pl. Osoby, ktore nie mają dostępu do internetu również będą mogły wziąć udział w głosowaniu - swój głos będą mogły oddać w wyznaczonych punktach konsultacyjnych.

fot. Weronika Marciniak

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon