Wznowienie widzeń w Areszcie Śledczym w Bytomiu. Nowe zasady widzeń

Pandemia koronawirusa zdaje się być w odwrocie. Rząd luzuje obostrzenia i „odmraża” kolejne sektory gospodarki. Przyszedł więc czas na powrót widzeń, na które od miesięcy czekały stęsknione rodziny i osadzeni w Areszcie Śledczym w Bytomiu.

Pandemiczne obostrzenia w aresztach śledczych i zakładach karnych

Restrykcje, które były spowodowane pandemią dotknęły również osadzonych w aresztach śledczych i zakładach karnych. Od 17 marca 2020 roku wstrzymano:
• zatrudnienie osadzonych poza terenem jednostki penitencjarnej z wyłączeniem wykonywania niezbędnych prac na rzecz Aresztu Śledczego w Bytomiu;
• udzielanie osadzonym widzeń;
• odprawianie nabożeństw.

Po prawie 5 miesiącach przerwy widzenia zostały wznowione 1 sierpnia 2020 roku, jednak z pewnymi ograniczeniami:
• w widzeniu uczestniczyć mogła tylko 1 osoba pełnoletnia,
• widzenie odbywało się wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach,
• czas widzenia nie mógł przekraczać 60 minut,
• osoby udające się na widzenie były zobowiązane do posiadania maseczki lub przyłbicy czy innych środków ochronnych do zakrywania ust i nosa,
• wejście na teren jednostki odbywało się po spełnieniu formalnych wymogów obowiązujących przed wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski.

Widzenia zostały przywrócone na dość krótki okres czasu. Niedługo po tym osadzonym ponownie została odebrana możliwość spotkania się ze swoimi najbliższymi. Jak to wpłynęło na osoby przebywające w aresztach czy zakładach karnych? Kontakt z najbliższymi to przede wszystkim jeden z najważniejszych elementów resocjalizacji. W momencie, gdy widzenia zostały wstrzymane, psychika osadzonych mocno ucierpiała. Obawy i niepewność poczuły również rodziny aresztowanych i skazanych. Niemal całkowita izolacja nie mogła jednak trwać wiecznie.

Przywrócenie widzeń w Areszcie Śledczym w Bytomiu

Z dniem 1 czerwca 2021 roku na terenie jednostki Aresztu Śledczego w Bytomiu wznowiono widzenia, ale z zachowaniem reżimu sanitarnego. Wówczas na widzenie mogła przyjść 1 osoba dorosła, a widzenie odbywało się wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach i trwało do 60 minut. Od 14 czerwca 2021 roku na widzeniu mogą pojawić się 2 osoby pełnoletnie lub 1 osoba pełnoletnia z dzieckiem. Reszta wymogów pozostała bez zmian.

By ustalić dzień i godzinę widzenia, należy skontaktować się z jednostką pod nr tel. 32 388 62 35, w dni robocze w godzinach od 08.30 do 12.00, najpóźniej dzień przed planowanym widzeniem. Widzenia udzielane są w dniach: poniedziałek, czwartek, niedziela w godzinach 08:00 – 15:00.

fot. Roksana Druszcz

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon