Poprawa bezpieczeństwa na wniosek mieszkańców. Zmiany w organizacji ruchu w Bytomiu

Zmiany w organizacji ruchu często budzą spore kontrowersje wśród kierowców. Nie brakuje przecież takich, którzy przywykli już do tzw. jazdy na pamięć. W całym procesie chodzi przede wszystkim o usprawnienie poruszania się po drogach w mieście, oraz wzrost bezpieczeństwa. Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu wprowadził na bytomskie trasy kilka nowości. Warto mieć to na uwadze, by uniknąć niepotrzebnych i stresujących sytuacji. Część zmian wprowadzonych zostało zgodnie z wolą mieszkańców.

Byt IMG 3273

Gdzie konkretnie?

Zmiany w organizacji ruchu dotyczą ul. Narutowicza, Łokietka, Okólnej i Rydza-Śmigłego w Stroszku, a także Zgrzebnioka, Osikowej, Sportowej i Radosnej w Górnikach oraz ul. Szkolnej w Śródmieściu i Lipowej w Miechowicach.

Co się zmieniło?

Jeśli chodzi o Stroszek, na ul. Komisji Edukacji Narodowej łączącej ul. Rydza-Śmigłego z ul. Wojciechowskiego został wprowadzony ruch jednokierunkowy od strony ul. Rydza-Śmigłego do ul. Wojciechowskiego. Na ul. Rydza-Śmigłego stanął także znak zakazu zatrzymywania się i postoju. Ma to na celu uporządkowanie parkowania i utrzymania pełnej szerokości jezdni na odcinku, gdzie ruch odbywa się w dwóch kierunkach. Chodzi tu o dojazd do skrzyżowania z ul. Wojciechowskiego. Zmiany dotyczą także ul. Łokietka, gdzie wprowadzono dodatkowe pasy postojowe oraz dokonano zmiany oznakowania skrzyżowania ul. Łokietka z ul. Okólną. Znak A-7 (ustąp pierwszeństwa) zmienił się w B-20 (znak stop). Dodatkowo, na jezdni pojawiła się wymalowana pozioma linia i napis STOP. Z kolei w pobliżu sugerowanego przejścia dla pieszych na ul. Narutowicza zainstalowano słupki blokujące możliwość parkowania, poprawiając tym samym bezpieczeństwo pieszych i widoczność dla kierowców.

Zmiany widoczne są także na ul. Szkolnej (Śródmieście). Wprowadzono tam ruch jednokierunkowy. Powstały także miejsca postojowe w Strefie Płatnego Parkowania.

W przypadku dzielnicy Miechowice, zgodnie z prośbami mieszkańców zamknięto możliwość dojazdu do stawu Brandka z ul. Lipowej.

Nowe ograniczenia pojawiły się także w Górnikach. Maksymalnie do 30 km/h można poruszać się na ul. Zgrzebnioka, Osikowej, Sportowej i Radosnej. Działania mają uspokoić ruch i zwiększyć bezpieczeństwo pieszych.

Wszystkie zmiany w organizacji ruchu w mieście weszły już w życie. Należy ich przestrzegać i zrezygnować z dotychczasowych przyzwyczajeń.

zdj. UM w Bytomiu

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon