Przebudowa ul. Nickla w Miechowicach. Mieszkańcy zgłosili uwagi do projektu

Przebudowa ulicy Józefa Nickla w Miechowicach to ważna inwestycja nie tylko dla tej dzielnicy Bytomia, bo to jedna z głównych arterii tej części miasta. W czasie konsultacji z mieszkańcami zaprezentowano plan m.in. oddzielenia chodników od jezdni pasem zieleni. Roboty zaczną się w 2022 roku.

Byt J Rymarz 2

Przebudowa ulicy Nickla w Miechowicach to jedna z najważniejszych inwestycji drogowych, jakie realizowane będą w Bytomiu, dzięki pozyskaniu przez miasto dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W poniedziałek, 26 lipca 2021 roku, podczas konsultacji społecznych mieszkańcy mogli nie tylko zapoznać się z koncepcją przebudowy drogi, ale też zgłosić swoje propozycje i uwagi w związku z inwestycją. Miechowiczanie, którzy nie mogli wziąć udziału w spotkaniu, mogą zapoznać się z zamieszczonym na stronie urzędu miasta (www.bytom.pl) projektem przebudowy i zgłosić swoje uwagi mailowo na adres: mzdim@mzdim.bytom.pl

- Dziękuję wszystkim mieszkańcom za udział we wczorajszych konsultacjach społecznych. Konsekwentnie realizujemy inwestycje drogowe w mieście, o których rozmawiamy z mieszkańcami. Ich opinie są dla nas bardzo ważne. Dzięki nim możemy jeszcze na etapie koncepcji wdrożyć zmiany, jakie zaproponują bytomianie w ramach konsultacji społecznych - mówi zastępca prezydenta Bytomia, Michał Bieda.

Chodniki oddzielone od jezdni pasem zieleni

Podczas konsultacji społecznych przedstawiciele władz miasta, Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów oraz firmy projektowej Drocad Sp. z o.o. z Katowic, zaprezentowali mieszkańcom koncepcję przebudowy ul. Nickla.

W ramach inwestycji przebudowana zostanie ul. Nickla na odcinku 1,4 km wraz ze skrzyżowaniem z ul. Daleką. Inwestycja ta obejmie odcinek od skrzyżowania z ul. Frenzla i ul. Francuską do skrzyżowania z ul. Wiosny Ludów i Frenzla. Zgodnie z założeniami, powstanie nowa konstrukcja drogi o szerokości do 5 m, chodniki zostaną oddzielone od jezdni pasem zieleni z nasadzeniami, poprawione zostaną ciągi pieszych. Ma to zapewnić większą płynność i bezpieczeństwo ruchu samochodów poruszających się tym odcinkiem drogi, a modernizacja przejścia dla pieszych poprawi bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do pobliskiej szkoły.

Uwagi mieszkańców

Uwagi zgłaszane podczas konsultacji przez mieszkańców dotyczyły między innymi zwężenia jezdni, bezpiecznego parkowania i przejść dla pieszych. Oprócz tego, mieszkańcy wskazywali na konieczność odwodnienia drogi, a także montażu progów zwalniających, które mają nie tylko uspokoić ruch, ale wpłynąć na bezpieczeństwo pieszych. Mieszkańcy pytali również o możliwość zwiększenia liczby miejsc postojowych, ograniczenia prędkości zarówno samochodów osobowych, jak i ciężarowych oraz o ograniczenie tonażu ciężarówek, które przejeżdżają ul. Nickla.

Podczas konsultacji potwierdzono również, że optymalny model skrzyżowania ul. Nickla i Dalekiej został opracowany na podstawie analizy ruchu w tym rejonie. Zaprojektowane zostały też nowe wyniesione przejścia dla pieszych - w planach jest również modernizacja już istniejących przejść przy Szkole Podstawowej nr 26.

- Założeniem tej inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa zarówno kierowców oraz pieszych, dlatego chcemy przeprowadzić przebudowę ul. Nickla kompleksowo - mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia.

Gmina ma zabezpieczone środki na realizację inwestycji - przebudowa ulicy Nickla dofinansowana będzie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Roboty drogowe na ul. Nickla zaplanowane są na 2022 rok.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon