Wyremontują 10 kamienic przy ul. Mickiewicza. Wyłoniono już wykonawców

To już pewne. Kamienice przy ul. Mickiewicza będą wyremontowane. Wykonawcy są już wyłonieni. Miasto ogłosiło także przetarg na zagospodarowanie przestrzeni.

Byt bytom mickiewicza

Projekt rewitalizacji okolic ulicy Mickiewicza opiewa na kwotę ponad 7,5 mln zł, z czego 6,1 mln zł wynosi dofinansowanie ze środków unijnych. Łączna powierzchnia terenów objętych projektem rewitalizacji ulicy Mickiewicza i okolic to ponad 1 ha.

10 kamienic odzyska dawny blask

Ostatnie ogłoszenie o zamówieniu na realizację robót budowlanych w 10 kamienicach przy ul. Mickiewicza i Orląt Lwowskich zostało rozstrzygnięte już na początku czerwca. Remonty kamienic przewidują między innymi modernizację: elewacji frontowych i oficyn, bram wjazdowych, okien strychowych, dachów, klatek schodowych, wymianę stolarki okiennej, instalacji odgromowych. Rewitalizacja dotyczy budynków przy ul. ul. Mickiewicza 5, 10, 12, Orląt Lwowskich 7 i Mickiewicza 11, Mickiewicza 16, Mickiewicza 18 i Orląt Lwowskich 5a, Mickiewicza 19, 21, 23, Powstańców Śląskich 5/Mickiewicza 38.

Ogłoszono kolejny przetarg

Miejski Zarząd Dróg i Mostów ogłosił także przetarg na zagospodarowanie przestrzeni publicznych przy ul. Mickiewicza. Projekt „Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu - okolice ulicy Mickiewicza” ma już zapewnione dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - prace budowlane będą mogły ruszyć po zawarciu umowy o dofinansowanie z Zarządem Województwa Śląskiego.

Zakres prac został uzgodniony z mieszkańcami ul. Mickiewicza podczas konsultacji społecznych, które odbyły się w ubiegłym roku. W planach jest wymiana nawierzchni, nasadzenie zieleni, mają stanąć także obiekty małej architektury. Zagospodarowane zostaną podwórka, a na niezagospodarowanej części terenu przy boisku szkolnym Szkoły Podstawowej nr 46 przeprowadzone zostaną nowe nasadzenia, zamontowany będzie zbiornik na deszczówkę, wyremontowane ogrodzenie. Teren będzie oświetlony i monitorowany.

Do 18 sierpnia wykonawcy mogą składać oferty. Termin realizacji zamówienia wynosi do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

fot. Magdalena Grabowska

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon