30 lat BPK – u źródeł historii

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne rozpoczęło działalność 1 stycznia 1993 r. Dzisiaj spółka dostarcza wodę dla całego Bytomia i odprowadza ścieki z terenu miasta.

30 lat BPK – u źródeł historii

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zostało powołane do życia aktem założycielskim z dnia 28 sierpnia 1992 r. Podstawą aktu była Uchwała Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 9 marca 1992 r. oraz Uchwała Rady Pracowniczej z dnia 19 listopada 1991 r. Na mocy tych aktów prawnych Miejskie Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej w Bytomiu zostało przekształcone w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Narodziny Spółki

Spółka rozpoczęła swoją działalność z dniem 1 stycznia 1993 r., a po przejęciu Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej, stała się jedynym podmiotem w Bytomiu zarządzającym gospodarką komunalną. Od 1994 r. Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne swoim zakresem objęło dystrybucję wody i jej sprzedaż, a także odbiór i oczyszczanie ścieków oraz administrowanie i nadzór nad siecią wodociągowo-kanalizacyjną. Dzisiaj Spółka dostarcza wodę dla całego Bytomia i odprowadza ścieki z terenu całego miasta.

Historia wodociągów w Bytomiu

Historia wodociągów w Bytomiu zaczyna się jednak znacznie wcześniej. Początki centralnego systemu zaopatrzenia miasta w wodę sięgają końca XVII w. Istnienie najstarszych wodociągów zostało potwierdzone badaniami archeologicznymi. W 1970 r. natrafiono na fragment drewnianego rurociągu w północno-wschodnim narożniku Rynku. Z kolei w 1985 r. na skrzyżowaniu ulic Jainty i Piekarskiej odkryto drewniany wodociąg biegnący wzdłuż ul. Piekarskiej.

30 lat BPK – u źródeł historii

Odpowiedzialny fach rurmistrza

Na przestrzeni swej 769-letniej historii Bytom niejednokrotnie musiał mierzyć się z problemem niewystarczającej ilości wody. Przez setki lat dla mieszkańców Bytomia była ona najcenniejszym dobrem, a praca rurmistrza dbającego o jakość wody i sprawność jej przesyłu była niezwykle odpowiedzialna i wymagająca. W tej kwestii do dziś nic się nie zmieniło.

Ważny jubileusz

W 2023 r. roku Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. obchodzi jubileusz 30-lecia powstania. Spółka ma za sobą lata wspaniałej historii. W tym czasie BPK zrealizowało wiele ambitnych zadań, czym przyczyniło się do rozwoju miasta. Dzięki ciężkiej, konsekwentnej pracy wielu ludzi, Przedsiębiorstwo już od trzech dekad realizuje swoje cele i z odwagą podejmuje stawiane przed nim wyzwania.

Ciekawostki

· Od początku swojego istnienia Spółka na inwestycje przeznaczyła łącznie 756,1 mln zł.

· Całkowite wydatki związane z realizacją projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bytom” wyniosły ponad 91 ml euro, tj. ponad 375 mln zł.

· Od początku istnienia Spółki sprzedano 265,6 mln m3 wody i odebrano 259,8 mln m3 ścieków.

· W 1993 r. Spółka posiadała 397 km sieci wodociągowej, aktualnie długość sieci wodociągowej należącej do BPK wynosi 455 km.

· W 1993 r. Spółka posiadała 239 km sieci kanalizacyjnej, aktualnie długość sieci kanalizacyjnej należącej do BPK wynosi 437 km.

· W 1994 r. BPK posiadało 8 pompowni wody, 9 przepompowni ścieków oraz 7 oczyszczalni ścieków. Aktualnie Spółka posiada 11 pompowni wody, 74 przepompownie ścieków i 3 oczyszczalnie.

· W 1994 r. przeciętne zużycie wody na jednego mieszkańca Bytomia wynosiło 6,24 m3 miesięcznie, w 2022 r. było to 2,78 m3.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon