30 lat BPK

30 lat BPK – u źródeł historii

30 lat BPK – u źródeł historii

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne rozpoczęło działalność 1 stycznia 1993 r. Dzisiaj spółka dostarcza wodę dla całego Bytomia i odprowadza ścieki z terenu miasta.