"Bolko" i "Rejtan" mają zostać wpisane do gminnej ewidencji zabytków

Szyb "Bolko" i nadszybie szybu "Rejtan" mają zostać wpisane do gminnej ewidencji zabytków.- Objęcie ochroną konserwatorską pokopalnianych obiektów ma na celu ich zachowanie jako dziedzictwa poprzemysłowego naszego miasta - tłumaczy Dominika Kściuczyk, bytomska konserwator zabytków.

Urząd Miejski w Bytomiu otrzymał zgodę od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach na wpisanie do gminnej ewidencji zabytków dwóch obiektów: szybu "Bolko" dawnej KWK Orzeł Biały oraz nadszybia szybu "Rejtan" dawnej KWK Centrum.

- To dopiero początek procedury prawnej, która jest czasochłonna - podkreśla Dominika Kściuczyk, bytomska konserwator zabytków.

- Przede wszystkim konieczne jest sporządzenie karty adresowej zabytku nieruchomego, która zawiera takie informacje jak np. nazwa, czas powstania, miejscowość, adres, przynależność administracyjna, forma ochrony, informacje historyczne o zabytku, opis i wartości, stan zachowania oraz postulaty dotyczące jego konserwacji, a także fotografie prezentujące dawny i obecny wygląd zabytku - tłumaczy biuro prasowe Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Trzeba także poinformować właścicieli obiektów o zamiarze wpisania ich własności do gminnej ewidencji zabytków i uzyskać akceptację konserwatora wojewódzkiego.

- Objęcie ochroną konserwatorską pokopalnianych obiektów poprzez zapisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ma na celu ich zachowanie jako dziedzictwa poprzemysłowego naszego miasta - tłumaczy Dominika Kściuczyk.
Małe dziecko (zdjęcie ilustracyjne)

Może Cię zainteresować:

2-letnie dziecko zmarło w Bytomiu. Jego 23-letnia matka została zatrzymana przez policję

Autor: Katarzyna Pachelska

02/12/2022

Cenne pamiątki bytomskiego górnictwa

Zespół składający się z maszynowni oraz nadszybia z wieżą szybu "Bolko" dawnej KWK "Orzeł Biały" ma cenne walory architektury przemysłowej.

- Budynek maszynowni został wzniesiony na początku XX wieku a wewnątrz hali w 1905 roku zainstalowano na zrębie elektryczną maszynę wyciągową, której wytwórcą była firma Allgemeine Elektricittsä-Gesellschaft Berlin, Königshütte. Z kolei budynek nadszybia wybudowano również na początku XX wieku z elementami historyzmu, a zabudowa nadszybia jest murowana w konstrukcji muru pruskiego. Wieża dawnego szybu "Bolko" obejmuje jednostrzałową wieżę szybową wyciągową wybudowaną w konstrukcji stalowej kratownicowej, zespolonej poziomymi rozporami. Na trzonie wieży szybowej ulokowano analogicznie na jednym poziomie dwa koła linowe - opisuje biuro prasowe magistratu.

Szyb "Bolko" wydrążono w 1906 roku. Ma głębokość 130 metrów, a w wyrobiskach zamontowano 13 pomp do odwadniania sieci podziemnych chodników.

- Z kolei budynek nadszybia szybu "Rejtan" dawnej KWK "Centrum" wzniesiono wraz z przybudową na rzucie prostokąta. Do budynku nadszybia przylega pomost łączący z szybem "Staszic", pochodzącym z lat siedemdziesiątych XIX wieku, wybudowany na rzucie wydłużonego prostokąta. Nadszybie wykonane jest w konstrukcji muru pruskiego ze stalowym szkieletem słupów i rygli, które wypełnia czerwona cegła. Obiekt zadaszony jest dachem dwuspadowym a przez dach nadszybia przechodzi wieża szybowa szybu "Rejtan" - wskazuje Urząd Miejski w Bytomiu.

Początki wieży szybu "Rejtan" to rok 1872. Zaprojektowano ją w "Donnersmarchhutte" A.G. i wielokrotnie poddawano modernizacji.

Lekcja religii

Może Cię zainteresować:

W Katowicach i Bytomiu połowa uczniów zrezygnowała z religii

Autor: Patryk Osadnik

02/12/2022

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon