"Bolko" i "Rejtan" mają zostać wpisane do gminnej ewidencji zabytków

Szyb "Bolko" i nadszybie szybu "Rejtan" mają zostać wpisane do gminnej ewidencji zabytków.- Objęcie ochroną konserwatorską pokopalnianych obiektów ma na celu ich zachowanie jako dziedzictwa poprzemysłowego naszego miasta - tłumaczy Dominika Kściuczyk, bytomska konserwator zabytków.

Urząd Miejski w Bytomiu otrzymał zgodę od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach na wpisanie do gminnej ewidencji zabytków dwóch obiektów: szybu "Bolko" dawnej KWK Orzeł Biały oraz nadszybia szybu "Rejtan" dawnej KWK Centrum.

- To dopiero początek procedury prawnej, która jest czasochłonna - podkreśla Dominika Kściuczyk, bytomska konserwator zabytków.

- Przede wszystkim konieczne jest sporządzenie karty adresowej zabytku nieruchomego, która zawiera takie informacje jak np. nazwa, czas powstania, miejscowość, adres, przynależność administracyjna, forma ochrony, informacje historyczne o zabytku, opis i wartości, stan zachowania oraz postulaty dotyczące jego konserwacji, a także fotografie prezentujące dawny i obecny wygląd zabytku - tłumaczy biuro prasowe Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Trzeba także poinformować właścicieli obiektów o zamiarze wpisania ich własności do gminnej ewidencji zabytków i uzyskać akceptację konserwatora wojewódzkiego.

- Objęcie ochroną konserwatorską pokopalnianych obiektów poprzez zapisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ma na celu ich zachowanie jako dziedzictwa poprzemysłowego naszego miasta - tłumaczy Dominika Kściuczyk.
Małe dziecko (zdjęcie ilustracyjne)

Może Cię zainteresować:

2-letnie dziecko zmarło w Bytomiu. Jego 23-letnia matka została zatrzymana przez policję

Autor: Katarzyna Pachelska

02/12/2022

Cenne pamiątki bytomskiego górnictwa

Zespół składający się z maszynowni oraz nadszybia z wieżą szybu "Bolko" dawnej KWK "Orzeł Biały" ma cenne walory architektury przemysłowej.

- Budynek maszynowni został wzniesiony na początku XX wieku a wewnątrz hali w 1905 roku zainstalowano na zrębie elektryczną maszynę wyciągową, której wytwórcą była firma Allgemeine Elektricittsä-Gesellschaft Berlin, Königshütte. Z kolei budynek nadszybia wybudowano również na początku XX wieku z elementami historyzmu, a zabudowa nadszybia jest murowana w konstrukcji muru pruskiego. Wieża dawnego szybu "Bolko" obejmuje jednostrzałową wieżę szybową wyciągową wybudowaną w konstrukcji stalowej kratownicowej, zespolonej poziomymi rozporami. Na trzonie wieży szybowej ulokowano analogicznie na jednym poziomie dwa koła linowe - opisuje biuro prasowe magistratu.

Szyb "Bolko" wydrążono w 1906 roku. Ma głębokość 130 metrów, a w wyrobiskach zamontowano 13 pomp do odwadniania sieci podziemnych chodników.

- Z kolei budynek nadszybia szybu "Rejtan" dawnej KWK "Centrum" wzniesiono wraz z przybudową na rzucie prostokąta. Do budynku nadszybia przylega pomost łączący z szybem "Staszic", pochodzącym z lat siedemdziesiątych XIX wieku, wybudowany na rzucie wydłużonego prostokąta. Nadszybie wykonane jest w konstrukcji muru pruskiego ze stalowym szkieletem słupów i rygli, które wypełnia czerwona cegła. Obiekt zadaszony jest dachem dwuspadowym a przez dach nadszybia przechodzi wieża szybowa szybu "Rejtan" - wskazuje Urząd Miejski w Bytomiu.

Początki wieży szybu "Rejtan" to rok 1872. Zaprojektowano ją w "Donnersmarchhutte" A.G. i wielokrotnie poddawano modernizacji.

Lekcja religii

Może Cię zainteresować:

W Katowicach i Bytomiu połowa uczniów zrezygnowała z religii

Autor: Patryk Osadnik

02/12/2022

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon

czytaj więcej:

Rezerwat Segiet

Rezerwat Segiet został znacznie powiększony

Bytom pomoc dla Ukrainy

Bytomianie pomagają Ukraińcom

Pojemnik na odpady Bytom

Ponad milion kary dla Bytomia za słabą segregację odpadów

Oczyszczalnia bobrek

Oczyszczalnia do likwidacji. Zastąpi ją przepompownia

EC Szombierki

101. urodziny EC Szombierki. Licytacja czy wywłaszczenie?

Kontrola obowiązku noszenia maseczek w Katowicach

Bytomianin dziękuje policjantom i strażnikom miejskim

Byt akukuotwarcie11

Świetne miejsce dla rodzin z dziećmi rzut...