BPK inwestuje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. wybudowało w 2022 roku blisko 2,4 km sieci wodociągowej oraz ponad 5 km sieci kanalizacyjnej. Łączny koszt inwestycji to ok. 17,5 mln zł netto.

BPK inwestuje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną

Prace prowadzone przez BPK w minionym roku toczyły się w różnych obszarach miasta, a część z nich skorelowana była z robotami prowadzonymi przez inne podmioty – Miejski Zarząd Dróg i Mostów oraz Tramwaje Śląskie.

Mieszkańcy Dworcowej już korzystają z nowych sieci

Spółka brała udział w przebudowie ulic Dworcowej i Piekarskiej. W ulicy Dworcowej wybudowano 843 m sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków oraz przebudowano 64 m sieci kanalizacji sanitarnej. Zamontowano tam także cztery zraszacze, które będą uruchamiane w upalne dni, orzeźwiając miejskie powietrze. Dodatkowo, na Dworcowej wymieniono pokrywy studni kanalizacyjnych należących do BPK. Prace prowadzone przez Spółkę w tej lokalizacji zostały zakończone, a z nowych sieci korzystają już mieszkańcy.

Trwa inwestycja na ul. Piekarskiej

W ulicy Piekarskiej prace nadal trwają. W ubiegłym roku wybudowano tam 647 m wodociągu. W 2023 roku prace będą kontynuowane. Ponadto Spółka planuje ukończyć renowację istniejącej kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej o długości ok. 1 km oraz ok. 600 m przyłączy. Roboty będą prowadzone metodą bezwykopową poprzez zastosowanie utwardzonego rękawa UV. Roboty ziemne trwają natomiast w rejonie skrzyżowania ulic Piekarskiej i Powstańców Śląskich, gdzie BPK przebudowuje sieć kanalizacji sanitarnej. Znaczna część prac w ulicy Piekarskiej została zakończona, a nowe sieci oddano już do użytkowania.

Inne prace w Śródmieściu

Poprzez bezwykopową renowację sieci przywrócono także właściwe parametry techniczne najbardziej wyeksploatowanych odcinków kanalizacji w ulicach Żeromskiego, Matejki, Nawrota, Żołnierza Polskiego oraz Smolenia. Łącznie wyremontowano tam 641 m sieci kanalizacyjnej. W ulicy Olimpijskiej powstały natomiast przepompownia ścieków, 476 m kanalizacji sanitarnej oraz 266 m sieci wodociągowej. Dzięki realizacji tej inwestycji możliwe będzie podłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej obiektów, które zostaną wybudowane w przyszłości w tej okolicy, m.in. nowego obiektu sportowego.

Uzbrajanie terenów inwestycyjnych

Prace związane z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej toczyły się także w rejonie ulic Strzelców Bytomskich, Leśnej i Topolowej, gdzie BPK uzbroiło tereny inwestycyjne w 2,8 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 55 m wodociągu. Przebudowano tam także komorę wodomierzową oraz wybudowano studnię pomiarową. Skanalizowanie nowego terenu miało także miejsce w rejonie ulicy Zakątek. W ramach prowadzonych tam prac wybudowano 222 m kanalizacji sanitarnej oraz 260 m sieci wodociągowej. Przeprowadzona inwestycja pozwoli na bezpośrednie przyłączenie do infrastruktury BPK nie tylko istniejących budynków, ale także tych, które niedługo tam powstaną.

Nowy biofiltr w „Centralnej”

Budowa i przebudowa sieci wod.-kan. to jednak niejedyne zadania inwestycyjne, które BPK zrealizowało w minionym roku. Na oczyszczalni ścieków „Centralna” przeprowadzono prace związane z przebudową piaskownika oraz wymieniono wyeksploatowany już biofiltr. Renowacja i hermetyzacja zbiornika piaskownika oraz zakup nowego biofiltra poprawiła jakość powietrza i znacząco zredukowała uciążliwości zapachowe związane z procesem oczyszczania ścieków oraz zoptymalizowała zużycie energii. Na oczyszczalni ścieków „Centralna” przeprowadzono prace związane z przebudową piaskownika oraz wymieniono wyeksploatowany już biofiltr.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon