Bytomski Budżet Obywatelski: mieszkańcy zgłosili 45 pomysłów

Nabór wniosków do Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego dobiegł końca. W sumie zgłoszono 45 propozycji różnych projektów, z czego zdecydowana większość to przedsięwzięcia inwestycyjno-remontowe. Teraz czas na weryfikację formalną wniosków.

Witryna bo bytom

39 wniosków dotyczy inwestycji, zaś pozostałe 6 to tzw. projekty miękkie obejmujące np. organizację wydarzeń. Bytomianie zgłaszali w tym roku m.in. remonty dróg i chodników, budowy placów zabaw, boisk, skate parku, wybiegu dla psów, tężni solankowej oraz siłowni plenerowych. Do urzędu wpłynęły też pomysły dotyczące poprawy bezpieczeństwa poprzez dodatkowe oświetlenie.

W tej chwili urzędnicy sprawdzają, czy zgłoszone projekty spełniają wymogi formalne Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego - np. czy zawierają dane osobowe wnioskodawcy, czy też zostały poparte przez odpowiednią liczbę mieszkańców. Następnie wnioski zostaną zaopiniowane przez komisję ds. weryfikacji i oceny powołaną przez prezydenta Bytomia, w skład której wchodzą przedstawiciele Wydziału Realizacji Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego, Wydziału Obrotu Nieruchomościami, Geodezji, Polityki Społecznej, a także Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów czy Ośrodka Sportu i Rekreacji. Pracownicy tych jednostek oszacują realny koszt inwestycji i sprawdzą, czy jej realizacja jest możliwa.

Projekty zakwalifikowane do głosowania zostaną zaprezentowane najpóźniej do 19 września. Głosowanie natomiast potrwa od 23 września do 7 października. Wyniki poznamy między 8 a 21 października.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon