Co powinien wiedzieć inwestor o inflacji?

Poziom inflacji jest jednym z ważniejszych wskaźników makroekonomicznych. Pomaga inwestorom w przewidywaniu zachowania cen walut na światowym rynku. Jak zatem analizować dane o inflacji? W jaki sposób wykorzystywać je w codziennym handlu?

Stockvault finance background bull market stock market money260163

Co to jest inflacja?

W najprostszym ujęciu, inflacja oznacza ogólny wzrost cen towarów oraz usług. Taki wzrost średniego poziomu cen to jednocześnie spadek siły nabywczej pieniądza w kraju. Ekonomiści z reguły stosują pojęcie stopy inflacji. Jest ona obliczana corocznie i następnie podawana w wartościach procentowych. Operacja tego typu polega na porównywaniu wartości tzw. koszyka konsumpcyjnego z ubiegłego roku z wartością identycznego koszyka z bieżącego roku. Optymalna wysokość inflacji powinna wynosić około 2% w skali roku. Banki centralne w poszczególnych krajach powinny dbać o utrzymanie tego poziomu, ponieważ stanowi on gwarancję stabilnej sytuacji gospodarczej. Najbardziej pożądanym zjawiskiem jest zatem niewielki wzrost cen. Kiedy jednak poziom inflacji jest zbyt wysoki, wówczas zjawisko jest bardzo niepokojące, gdyż szkodzi zarówno obywatelom danego kraju, jak i inwestorom.

Dla graczy na światowym rynku Forex ważne są także dodatkowe, nieco bardziej szczegółowe mierniki, które są bezpośrednio związane z inflacji, takie jak:

  • CPI czyli indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych,
  • PPI czyli indeks cen hurtowych i usług produkcyjnych.

Inflacja a trading

Jak przełożyć informację o wysokości inflacji na praktykę inwestowania? Przede wszystkim należy poznać mechanizmy makro wpływające na ceny walut. Znając te zależności, można przynajmniej próbować przewidywać kierunek zmian cen konkretnej waluty.

Jeśli w danym państwie inflacja wzrasta, można się spodziewać ingerencji banku centralnego. Podstawowym działaniem jest w tej sytuacji podwyższanie stóp procentowych. W efekcie spadnie liczba zaciąganych kredytów, zmniejsza się aktywność konsumencka a większa oszczędność obywateli. To z kolei prowadzi do obniżenia podaży waluty i oznacza słabszy kurs. Analogicznie wygląda sytuacja deflacji, czyli spadku poziomu inflacji. Oznacza ona spadek stóp procentowych i w konsekwencji wzrost kursu danej waluty.

W praktyce poziom inflacji stanowi pewnego rodzaju wskaźnik tempa, w jakim waluta danego kraju traci na wartości, lub zyskuje w przypadku deflacji. Grając na rynku Forex inwestor powinien zwracać jednak szczególną uwagę na porównanie poziomu inflacji między krajami, których walutami handluje. Dzięki temu będzie mógł podejmować lepsze decyzje i grać z zyskiem.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon