Elektrociepłownia Miechowice sprzedana. Budowę Niemcy zaczęli podczas II wojny światowej

Działki oraz zabudowania nieczynnej od 2019 roku Elektrociepłowni Miechowice zostały sprzedane. Firma Fortum nadal będzie korzystała z istniejących na przyległym terenie instalacji, skąd dostarczane jest ciepło mieszkańcom Bytomia. Jaka przyszłość czeka obiekt, którego budowę Niemcy zaczęli podczas II wojny światowej?

Bytomski.pl
Elektrociepłownia Miechowice

Spółka Fortum sprzedała działki wraz z zabudowaniami nieczynnej od 2019 roku Elektrociepłowni Miechowice w Bytomiu. W umowie zapisano teren o powierzchni około ośmiu hektarów oraz 27 obiektów, w tym: główną dyrekcję, kotłownię, maszynownię, rozdzielnie 110 kV i 6 kV oraz budynek kolei linowej.

- Do czasu wykonania rekonfiguracji linii 110 kV w budynku rozdzielni przez lokalnego dystrybutora energii elektrycznej na terenie EC Miechowice, będziemy użytkować i eksploatować część obiektów oraz urządzeń związanych z zasilaniem kotłów szczytowych w Bytomiu wraz z przynależną infrastrukturą - informuje biuro prasowe Fortum.

Największa elektrownia III Rzeszy

Elektrownia Miechowice nie uniknęła zawirowań dziejów. Budowę rozpoczęli Niemcy w czasie II wojny światowej. Docelowo miała osiągnąć moc 220 MW i być największą elektrownią w III Rzeszy. Do 1945 roku udało się zamontować trzy bloki o łącznej mocy 165 MW. Później na te tereny wkroczyła Armia Czerwona. Turbiny oraz inne cenne maszyny zdemontowano i wywieziono w głąb Związku Radzieckiego.

Władze PRL już w 1946 roku podjęły decyzję o odbudowie zakładu, po którym pozostał jedynie teren i puste budynki. Uruchomienie nastąpiło w 1954 roku, a w 1977 roku Elektrownia Miechowice osiągnęła pełną moc 200 MW. Trzy lata wcześniej Elektrownię Miechowice i Szombierki połączono w jeden zakład.

W związku z budową nowych i większych elektrowni, zaczęło spadać zapotrzebowanie na moc elektryczną. Dlatego w 1978 roku powstała stacja ciepłownicza dla Miechowic, a w 1987 roku wybudowano magistralę ciepłowniczą do Bobrka i Szombierek. Od tego momentu głównym zadaniem była produkcja ciepła. Elektrownię zaczęto nazywać Elektrociepłownią Miechowice (EC Miechowice). Od 1993 roku to przede wszystkim ona zaopatrywała bytomian w ciepło. EC Szombierki stanowiła jedynie rezerwę na czas remontów i zwiększonego zapotrzebowania, które następowało zimą.

EC Szombierki

Może Cię zainteresować:

Wykonawca zabezpieczenia EC Szombierki wybrany. "Czekamy tylko, aż ustabilizuje się pogoda"

Autor: Patryk Osadnik

29/03/2023

Fortum wybudowało elektrociepłownię w Zabrzu

W 2011 roku Skarb Państwa sprzedał EC Miechowice i Szombierki fińskiemu gigantowi - Fortum.

- Tylko w 2012 roku zainwestowaliśmy tu 4,4 mln złotych. Znaczna część tej kwoty związana była z wprowadzeniem nowatorskiej instalacji rozpałkowej kotłów, wykorzystującej płynny gaz ziemny (LNG). Efekt to ograniczenie emisji dwutlenku węgla o około 1000 ton rocznie. Dodatkowo dzięki m.in. budowie systemu zabezpieczeń przeciwwybuchowych, chroniących instalację dostarczania paliwa do kotłów, w elektrociepłowni udało się poprawić warunki bezpieczeństwa pracy, a tym samym zmniejszyć poziom wypadkowości - wskazuje biuro prasowe Fortum.

Pięć lat po przejęciu obiektu firma zakończyła budowę nowej ciepłowni, która stała się rezerwą dla istniejącej infrastruktury oraz źródłem ciepła w okresie letnim. Później dodatkowo uruchomiono kocioł szczytowo-rezerwowy o mocy 40 MW. Największy przełom nastąpił jednak w 2018 roku, kiedy otwarto nową elektrociepłownię w Zabrzu - najnowocześniejszy zakład Fortum w Europie. Od tego momentu ciepło płynie stamtąd dziesięciokilometrowym połączeniem do sieci w Bytomiu.

Te inwestycje spowodowały, że w 2019 roku wygaszono całkowicie przestarzałą EC Miechowice, co było konieczne w związku z tym, że przestała ona spełniać standardy ekologiczne Unii Europejskiej.

Jaka będzie przyszłość EC Miechowice?

Nieczynna Elektrociepłownia Miechowice została kupiona przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością PBŚ z Kielc, której kapitał zakładowy wynosi 100 tys. złotych, a przedmiotem działalności według Krajowego Rejestru Sądowego jest: odzysk surowców z materiałów segregowanych, rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, a także produkcja energii elektrycznej.

Jaka będzie przyszłość EC Miechowice? Możemy się tylko domyślać, patrząc na zakres działalności PBŚ i biorąc pod uwagę, że w przypadku EC Szombierki Fortum zastrzegło w porozumieniu, iż nowy właściciel nie będzie mógł tam prowadzić działalności konkurencyjnej (tzn. związanej z produkcją energii). Pytania w tej sprawie przesłaliśmy do nowego właściciela. Czekamy na odpowiedź.

Elektrownia Battersea w Londynie

Może Cię zainteresować:

Tak powinna wyglądać EC Szombierki. Uczmy się od najlepszych - w Londynie wiedzą, jak to się robi

Autor: Patryk Osadnik

26/02/2023

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon