EC Szombierki jako Park Technologiczny. Tak bytomską elektrociepłownię zaprojektowała studentka Politechniki Wrocławskiej, Marta Noszczyk

Tak przyszłość katedry industrialu, czyli bytomskiej Elektrociepłowni Szombierki, wyobraża sobie Marta Noszczyk, dziś już magister inżynier architekt po Politechnice Wrocławskiej. Jako projekt dyplomowy przygotowała wizję Parku Technologicznego „Elektrociepłownia Szombierki” w Bytomiu. Zobaczcie, jak sobie wyobraża naszą elektrociepłownię.

Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej pochwalił się - jak pisze - "znakomitym" projektem dyplomowym swojej absolwentki, mgr inż. arch. Marty Noszczyk, wykonanym pod kierunkiem profesor dr hab. inż. arch. Małgorzaty Chorowskiej. Dotyczy on bytomskiej Elektrociepłowni Szombierki, a nosi tytuł: Park Technologiczny „Elektrociepłownia Szombierki” w Bytomiu.

- To świetna i bardzo ciekawa praca, której serdecznie gratulujemy, tym bardziej, że to kwintesencja filozofii, której hołdujemy i uczymy na specjalności Architektura i Ochrona Zabytków!!! - piszą przedstawiciele uczelni.

EC Szombierki jako park technologiczny

Temat opracowania projektowego obejmuje utworzenie kompleksowego zespołu parku technologicznego w istniejącej tkance zabytkowej Elektrociepłowni Szombierki. Obiekt ten ma stanowić punkt wyjścia dla rozwoju bazy nowoczesnych technologii Bytomia, jak i również całego Górnego Śląska. Ze względu na swój unikatowy, postindustrialny charakter, a także dogodne położenie komunikacyjne, Elektrociepłownia Szombierki mogłaby stać się centrum technologicznym regionu i zapewnić miejsca pracy dla mieszkańców Bytomia, którzy nadal zmagają się z dużym odsetkiem bezrobocia, będącym echem wygaszania przemysłu wydobywczego po okresie transformacji.

Założenie projektowe przeznaczone jest dla małych i średnich firm, które z powodów ekonomicznych nie są w stanie przeznaczyć swoich funduszy na budowę własnych hal magazynowych i laboratoryjnych. Natomiast w parku technologicznym firmy te mają możliwość wynajmu potrzebnych im powierzchni wraz z dostępem do istniejącego zaplecza konferencyjno-usługowego.

Koncepcja zakłada również utworzenie niezależnej części edukacyjnej, która pozwalałaby na przedstawienia historii rozwoju przemysłu Bytomia na przestrzeni ostatnich stu lat.

Opracowanie przewiduje adaptację hali maszyn na cele konferencyjno-widowiskowe, która może służyć przy organizacji konferencji jak i również wydarzeń kulturalnych, promujących muzykę i sztukę filmową. Projekt zakłada także powiązanie części konferencyjnej i restauracyjnej z częścią hotelową.

Przypomnijmy, że EC Szombierki obecnie jest własnością Grupy Arche. 3 sierpnia 2022 r. został podpisany akt notarialny, na mocy którego nowym właścicielem Elektrociepłowni Szombierki została Grupa Arche. Firma specjalizująca się w nieruchomościach, właściciel m.in. hoteli (np. Cukrowni Żnin) kupiła obiekt za 10 mln zł.

EC Szombierki

Może Cię zainteresować:

EC Szombierki nie uda się zabezpieczyć przed zimą? To może niepokoić – mówi prezydent Wołosz

Autor: Maciej Poloczek

20/09/2022

Byt konferencja wolosza bobrek

Może Cię zainteresować:

Arche oficjalnie właścicielem EC Szombierki. Wołosz: BeCeTka kluczowym wyzwaniem

Autor: Patryk Osadnik

05/08/2022

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon