Komorowski i Bieńkowska odwiedzą Bytom

W ciągu dwóch dni nasze miasto odwiedzą dwie ważne osobistości. W niedzielę przyjedzie prezydent Bronisław Komorowski, a w poniedziałek Minister Rozwoju Regionalnego, Elżbieta Bieńkowska.

Bytomski2 komorowski bienkowska

Prezydent pojawi się na Śląsku w związku z coroczną Pielgrzymką mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śląskich. Weźmie udział w mszy na Kalwarii, a dwie godziny później pojedzie do naszego miasta. Tu zwiedzi ekspozycje Muzeum Górnośląskiego oraz zobaczy niedawno znalezioną kronikę Rozbarku opisującą lata 1823 - 1946. Spis Członków Gromady Rozbarskiej - tak brzmi jej tytuł - jest unikatową księgą, gdyż jest to prawdopodobnie jedyne na Górnym Śląsku źródło pisane wyłącznie w języku polskim przez tak długi czas. To świadectwo dowodzące, iż ludność narodowości polskiej była znacząca na tutejszych ziemiach. Kronikę odnaleziono podczas porządkowania starej dokumentacji parafii św. Jacka. Natrafiła na nią dwójka historyków Witold Madeja i Magdalena Mikrut-Majeranek, pracujący nad stworzeniem rozbarskiego archiwum. Spis Członków Gromady Rozbarskiej liczy 138 stron i opisuje najważniejsze wydarzenia w życiu gminy, a później dzielnicy Bytomia, w tym m.in. tragedię w kopalni Heinitz, gdy w wyniku wybuchu pyłu węglowego i pożaru na poziomie 540 zginęło 145 górników. To niezwykle ważne odkrycie nie tylko dla miasta, ale i całego regionu.

Następnego dnia w Muzeum Górnośląskim zjawi się również Elżbieta Bieńkowska. Minister jednak nie bedzie oglądać wystaw, lecz spotka się z władzami miasta. Tematem rozmów będą plany dotyczące przeznaczenia części środków unijnych na kompleksowe działania wzmacniające zdolności do rozwoju miast, odnowy obszarów poprzemysłowych i innych terenów zdegradowanych wymagających gruntownej rewitalizacji. Nową propozycją dla obszarów miejskich będą tzw. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, realizowane w programach regionalnych. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w miastach to jedno z działań, które będą w ten sposób wspierane. - Rewitalizacja powinna łączyć działania infrastrukturalne, gospodarcze i społeczne. Nie może ograniczać się tylko do renowacji budynków, chodników czy ulic. Powinna obejmować również wsparcie przedsiębiorczości, samozatrudnienia, rozwijanie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, a także zapobieganie bezrobociu – zapowiada minister Elżbieta Bieńkowska. Na poziomie krajowym, w programie dotyczącym m.in. gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, transportu i bezpieczeństwa energetycznego, finansowanie będą mogły uzyskać również działania mające na celu poprawę środowiska miejskiego. W tym zwłaszcza rekultywacja terenów poprzemysłowych i redukcja zanieczyszczenia powietrza.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon

czytaj więcej:

Bytom z góry

Zmiany stawek podatków od nieruchomości i transportu

Parafia Ewangelicko Augsburska w Miechowicach chce przyjąć uchodźców

Parafia w Bytomiu chce przyjąć uchodźców z granicy

Byt gotowka

Ponad 20 milionów wpłynęło do bytomskiej kasy

Byt bytomianin szefem biura premiera

Bytomianin szefem biura premiera

Byt kandydaci ko do sejmu i senatu z bytomia

KO też przedstawiła swoich kandydatów. Startuje...

Byt brandka celna

Niemal 600 tysięcy za pompowanie wody

Byt bartyla mikrofon

Bartyla nie zdobył mandatu [WYNIKI WYBORÓW DO...